لحظه  بروز رسانی 
متین
متین

من تنگ ماهی هامو با بغضم پر میکنم ماهیهام ماهی


من تنگ ماهی هامو با بغضم پر میکنم


ماهیهام ماهی آب شورن

مشاهده همه ی 1 نظر
متین
متین

برای یکی شدن اگه مرگ من بسه نفس منو بگیر

برای یکی شدن اگه مرگ من بسه

نفس منو بگیر

از ته چاه سکوت تا بلندای صدا

یار ما بودی عزیز در تمام طول راه

با من عاشق ترین

همصدا بودی عزیز

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
متین
متین

برای یکی شدن اگه مرگ من بسه نفس منو بگیر

برای یکی شدن اگه مرگ من بسه

نفس منو بگیر

از ته چاه سکوت تا بلندای صدا

یار ما بودی عزیز در تمام طول راه

با من عاشق ترین

همصدا بودی عزیز

مشاهده همه ی 2 نظر
متین
متین

سلام به همه امروز شعری رو براتون مینویسم که تقریبا

سلام به همه

امروز شعری رو براتون مینویسم که تقریبا شب و روز باهاش زندگی میکنم

شعر قصه مرگ

خاطرم آزردست..دل من طوفانیست..مرگ هم می آید..

چشمها بارانیست

گرگها در راهند..همه در مکرو فریب..رمه هم حیرانست..

در پی چوپانیست

گونه ها آویزان..روی ها نازیبا..من زخود خسته شدم..

دارهم برپا نیست

درد دردستانم..رگ خود رازده ام..وه چه دردی دارد..

تیغ هم برٌا نیست

دوستی آمده باز..به تماشا حیران..دست حسرت به جبین..

یار هم بامانیست

قلبم از غم زخمی..رویم از درد سیاه..مسئله ساده شده..

مرگ هم با مانیست

مشاهده همه ی 4 نظر
متین
متین

سلام به همه امروز شعری رو براتون مینویسم که تقریبا

سلام به همه

امروز شعری رو براتون مینویسم که تقریبا شب و روز باهاش زندگی میکنم

شعر قصه مرگ

خاطرم آزردست..دل من طوفانیست..مرگ هم می آید..

چشمها بارانیست

گرگها در راهند..همه در مکرو فریب..رمه هم حیرانست..

در پی چوپانیست

گونه ها آویزان..روی ها نازیبا..من زخود خسته شدم..

دارهم برپا نیست

درد دردستانم..رگ خود رازده ام..وه چه دردی دارد..

تیغ هم برٌا نیست

دوستی آمده باز..به تماشا حیران..دست حسرت به جبین..

یار هم بامانیست

قلبم از غم زخمی..رویم از درد سیاه..مسئله ساده شده..

مرگ هم با مانیست


مشاهده همه ی 2 نظر
متین
متین

مرغ عشقم من و از جمله عشاق سرم

مرغ عشقم من و از جمله عشاق سرم

مشاهده همه ی 3 نظر