لحظه  بروز رسانی 
HAMEDHN
قاطیقاطی
HAMEDHN

‏رفتم مصاحبه شغلی یه فرم دادن پر کردم، یارو

‏رفتم مصاحبه شغلی یه فرم دادن پر کردم،
یارو یه نگاه به فرم کرد زنگ زد حراست، گفتم: چیزی رو اشتباه نوشتم؟
گفت: نه فقط جلوی مرجع تقلید نوشتی چشماش {-57-}

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
HAMEDHN
قاطیقاطی
HAMEDHN

‏يه جور ميگن "خود كرده را تدبير نيست" انگار برای

‏يه جور ميگن "خود كرده را تدبير نيست"
انگار برای اونيكه ديگران درش ماليدن تدبير دارن -__-

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
HAMEDHN
قاطیقاطی
HAMEDHN

اگهـ کسـی هسـت کهـ تو دنبـالـشی! چیـزی هســت کهـ تو

اگهـ کسـی هسـت کهـ تو دنبـالـشی!
چیـزی هســت کهـ تو دنبـالشی!
رسیـدن بـهش آسـون باشهـ ، نمی ارزه نه

اگهـ کسی دنبـال کسی بـاشهـ!
کسی دنبـال چیـزی بـاشهـ!
از نرسیـدن بهـش اصـلا نمیتــرسه نه !

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
HAMEDHN
قاطیقاطی
HAMEDHN

ایـن واسهـ اون موقعــست کهـ بدتـریـن لحظهـ زندگیــتو تبـدیـل بکــنی

افســوس واسهـ تو ای دل ســادهـ...

ایـن واسهـ اون موقعــست کهـ بدتـریـن لحظهـ زندگیــتو
تبـدیـل بکــنی بهـ بهتــریـن لحظهـ زندگیـت #

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید