لحظه  بروز رسانی 
HAMEDHN
بی‌حالبی‌حال
HAMEDHN
☻☺

☻☺

مشاهده همه ی 2 نظر
HAMEDHN
بی‌حالبی‌حال
HAMEDHN

رسیــدهـ وقـتِ رفــتن

رسیــدهـ وقـتِ رفــتن

رسیــدهـ وقـتِ رفــتن {-60-}

مشاهده همه ی 15 نظر
HAMEDHN
بی‌حالبی‌حال
HAMEDHN

۵ صُـبـح داد مـیـزد بسـهـ کـوکـاییـن اَه مـغـزتـو دادـی رفـت

۵ صُـبـح داد مـیـزد بسـهـ کـوکـاییـن اَه مـغـزتـو دادـی رفـت

۵ صُـبـح داد مـیـزد بسـهـ کـوکـاییـن اَه
مـغـزتـو دادـی رفـت ، غـرق قمـاری هَـمـَـش
هـمهـ چیـم بـود ، رفـت یهـو پـاچـیـدم

نظرات برای این پست غیر فعال است
HAMEDHN
بی‌حالبی‌حال
HAMEDHN

‏حـلزون کـنـد نیـست، فـقـط میـدونهـ کهـ بـراش نـریـدن جـایـی -

‏حـلزون کـنـد نیـست، فـقـط میـدونهـ کهـ بـراش نـریـدن جـایـی -__-

مشاهده همه ی 4 نظر
HAMEDHN
بی‌حالبی‌حال
HAMEDHN

کی واسه اولین بار به یه دختر گفت بچگونه حرف بزنی

کی واسه اولین بار به یه دختر گفت بچگونه حرف بزنی جذاب میشی؟
خانه اش ویران باد... {-15-}

مشاهده همه ی 25 نظر
HAMEDHN
بی‌حالبی‌حال
HAMEDHN

به جای چسناله اخلاق گهتو درست کن! شاید اونایی که

به جای چسناله اخلاق گهتو درست کن!
شاید اونایی که تنهات گذاشتن برگردن! {-15-}

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
HAMEDHN
بی‌حالبی‌حال
HAMEDHN

میشهـ تنـبـیهـ چـون هـرچی خـواستهـ کردهـ

میشهـ تنـبـیهـ چـون هـرچی خـواستهـ کردهـ

میشهـ تنـبـیهـ چـون هـرچی خـواستهـ کردهـ ..

میـشِهـ تـنـبـِیهـ چُـون نیـسـت خـُدارو بَـنـدهـ ...

ولـی نـداشـت تـنـبـیهـ تـاثـیر ، جـدا نـشـده از ایـن مَـسیر

گرفت ازم تاثیر ، دَردو جَـواب داد بـا خـَـنـدِهـ !!!!

نظرات برای این پست غیر فعال است