حامد فتحي
خوشحالخوشحال
حامد فتحي

خيلي خوشحالم كه در كنار شما دوستان خوب هستم.من حامد فتحي

خيلي خوشحالم كه در كنار شما دوستان خوب هستم.من حامد فتحي

خيلي خوشحالم كه در كنار شما دوستان خوب هستم.
من حامد فتحي هستم اصالتا شيرازي و در رشته شومني وتقليد صدا در كشور فعاليت ميكنم و ساكن جزيره كيش هستم

نظرات برای این پست غیر فعال است