لحظه  بروز رسانی 
جواد
ناراحتناراحت
جواد

تحریم هایی که نتوانستند امت حزب الله را به زانو در

تحریم هایی که نتوانستند امت حزب الله را به زانو در آورند....
افسران - تحریم هایی که نتوانستند امت حزب الله را به زانو در آورند....

مشاهده همه ی 8 نظر
حامد
حامد

هوادارتون شدم هوادارم بشین

هوادارتون شدم هوادارم بشین

مشاهده همه ی 7 نظر
*nassim* " ارشد DaJjAlVaReH "
مهربونمهربون
*nassim* " ارشد DaJjAlVaReH "

 لابلای دلتنگی ها گم شده‌امدلتنگ نباش،آنقدر گمم،سر در گمم،که هیچ

280223-3267b0a0f29ea3fbbdca125089dae183-


 لابلای دلتنگی ها گم شده‌ام

دلتنگ نباش،

آنقدر گمم،

سر در گمم،

که هیچ کس نمی‌يابدم،

در نمی‌يابدم،

جز دست‌هايِ خودت!

یا مهدی ادرکنی...

مشاهده همه ی 5 نظر