لحظه  بروز رسانی 
HameD,tNt
ورزشکارورزشکار
HameD,tNt

آذر ماهی که باشی از کنار خیلی چیزا رد میشی

آذر ماهی که باشی از کنار خیلی چیزا رد میشی

آذر ماهی که باشی

از کنار خیلی چیزا رد میشی ...

یه لبخند کج میاد گوشه ی لبت و ...

میگی: هه!!!

بذار بگن نفهمید ...

وقتش که رسید ورق بد برمی گرده ...!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید