لحظه  بروز رسانی 
|̲̅̅●̲̅̅|̲̅̅=̲̅̅|̲̅̅●̲̅̅|GANJA|̲̅̅●̲̅̅|̲̅̅=̲̅̅|̲̅̅●̲̅̅|
خواب آلودخواب آلود
|̲̅̅●̲̅̅|̲̅̅=̲̅̅|̲̅̅●̲̅̅|GANJA|̲̅̅●̲̅̅|̲̅̅=̲̅̅|̲̅̅●̲̅̅|

ProfileImageHandler.ashx?s=aW1hZ2VQYXRoP

مشاهده همه ی 7 نظر
hamed
گرفتارگرفتار
hamed

ملا سوار خر شد گفتند این سیاسی ستبایرامقلی پدر شد گفتند

ملا سوار خر شد گفتند این سیاسی ست

بایرامقلی پدر شد گفتند این سیاسی ست


در داستان گلعنبر نُه بار بچّه زایید

نُه تا همه پسر شد گفتند این سیاسی ست


دل می خورند و قلوه خوبان شهر با هم

تا شام ما جگر شد گفتند...

Abbas_Naaseri_2.jpg

مشاهده همه ی 1 نظر
hamed
گرفتارگرفتار
hamed

شنیدم در زمان خسرو پرویز گرفتند آدمی را توی تبریز به

شنیدم در زمان خسرو پرویز
گرفتند آدمی را توی تبریز


به جرم نقض قانون اساسی 
و بعض گفتمان های سیاسی 


ولی آن مرد دور اندیش، از پیش 
قراری را نهاد با زن خویش 

که از زندان اگر آمد زمانی 
به نام من پیامی یا نشانی ...


stock-illustration-16386924-red-pencil-c

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
hamed
گرفتارگرفتار
hamed

شیره را از حبه ی انگور سرقت می کنند شهد را از

bti8zo384vx1iohs5uci.jpgشیره را از حبه ی انگور سرقت می کنند
شهد را از لانه ی زنبور سرقت می کنند


دست مالیدم به خود، چیزی سر جایش نبود!
سارقان بی پدر بدجور سرقت می کنند!


احتیاجی نیست از دیوار و در بالا روند
سارقان با "کنترل از دور" سرقت می کنند

...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
hamed
گرفتارگرفتار
hamed

کلاغ خبر آورده بود براموناز اینور اونور خبر فراووندزدی شده یه

yzohnlrtzfgah9jrg4gh.jpgکلاغ خبر آورده بود برامون

از اینور اونور خبر فراوون

دزدی شده یه گوشه ای از ایران

دزدی بگم یا اختلاس عزیزان؟

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
hamed
گرفتارگرفتار
hamed

نطق آزاد و بیان آزاد استروح آزاد و روان آزاد است

نطق آزاد و بیان آزاد است

روح آزاد و روان آزاد است


همه جا زمزمه ی آزادی است        

پیر آزاد و جوان آزاد است


در هدف ساختن سینه ی خلق     

تیر آزاد و کمان آزاد است


از پی ریختن خون بشر              

تیغ آزاد و سنان آزاد است


اگر از وضع جهان نالانی               

ناله آزاد و فغان آزاد است


بر سر خود بزن و نعره بکش     

دست آزاد و دهان آزاد استآزادی بیان

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
hamed
گرفتارگرفتار
hamed

گربه مجلس راه یابد پای منهرچه ویرانی است عمران می کنممی

http://up.pnu-club.com/images/fyxwfv92yb37cara3jj.jpgگربه مجلس راه یابد پای من

هرچه ویرانی است عمران می کنم

می روم هر شب به میدان های شهر

هر چه ساعت بود میزان می کنم


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید