لحظه  بروز رسانی 
مریضمریض
@hamide1

نـیــــازی بــِـه پــَـرواز نـیـــسـتهَـمـیــــن پـــائـیــن بـالـــــاتَــــر از خِیـلـــ

نـیــــازی بــِـه پــَـرواز نـیـــسـت

هَـمـیــــن پـــائـیــن بـالـــــاتَــــر از خِیـلـــیـایم

مشاهده همه ی 16 نظر
مریضمریض
@hamide1

سلام خوشجال میشم طرفدار و عضو گروه خوشگلا بیان بشی. اینم

سلام خوشجال میشم طرفدار و عضو گروه خوشگلا بیان بشی. اینم لینکشه. https://facenama.com/hamide11

مشاهده همه ی 28 نظر
مریضمریض
@hamide1

فلفل دلمه ای بیایین یه چیز جدید یاد بگیریم!!!

فلفل دلمه ای

بیایین یه چیز جدید یاد بگیریم!!!

هیچوقت نمی دونستم! برای تشخیص جنسیت فلفل دلمه ای، اونا رو

وارونه کنین، فلفلائی که چهار تا برجستگی زیرشون دارن، ماده و اونایی

که سه تا برجستگی زیرشون دارن نر هستن. فلفلهای ماده پر از دانه،

اما شیرین و برای مصرف خوراکی به صورت خام مناسبترن و فلفلهای نر

 برای  آشپزی مناسبن !!! فلفلهای ماده پس از پخته شدن کمی تلخ

میشوند.

image001

مشاهده همه ی 19 نظر
مریضمریض
@hamide1

ﯾﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭﯾﺎﺏ ﺟﺎﺭﻭ ﺑﺮﻗﯽﺍﻭﻣﺪ ﺩﺭ ﺧﻮﻧﻤﻮﻥ ﺭﻭ ﺯﺩ؛ ﺗﺎ

ﯾﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭﯾﺎﺏ ﺟﺎﺭﻭ ﺑﺮﻗﯽﺍﻭﻣﺪ ﺩﺭ ﺧﻮﻧﻤﻮﻥ ﺭﻭ ﺯﺩ؛

ﺗﺎ ﺩﺭ ﺭﻭ ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩﻡ ﻗﺒﻞﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺣﺮﻓﯽ ﺯﺩﻩ ﺑﺸﻪ…

ﭘﺮﯾﺪ ﺗﻮ ﺧﻮﻧﻪ ﻭ ﯾﻪ ﮐﯿﺴﻪﮐﻮﺩ ﮔﺎﻭﯼ ﺭﻭ ﺭﻭﯼ ﻓﺮشامون ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮﺩ!

بعد برگشت ﮔﻔﺖ:ﺍﮔﻪ ﻣﻦﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﮐﺮﺩﻥ ﻭ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮﺩﻥ

 ﻫﻤﻪ ﯼ ﺍﯾﻨﻬﺎ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ۳ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺟﺎﺭﻭﺑﺮﻗﯽ ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪﻧﺒﺎﺷﻢ

ﺣﺎﺿﺮﻡ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﯾﻨﻬﺎ ﺭﻭ ﺑﺨﻮﺭﻡ!

ﮔﻔﺘﻢ: ﺳــﺲ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﯿﺨﻮﺍﯼﯾﺎ ﻗﺮﻣﺰ؟؟

ﮔﻔﺖ :ﭼــــﺮﺍ؟
 
ﮔﻔﺘﻢ:قبض برقمونو یکساله ندادیم

صبح اومدن برقمونو قطع کردن…

مشاهده همه ی 11 نظر
مریضمریض
@hamide1

زندگی رانخواهیم فهمیداگرازهمه گل های سرخ دنیامتنفرباشیم فقط چون درکودکی

زندگی رانخواهیم فهمیداگرازهمه گل های سرخ دنیا

متنفرباشیم فقط چون درکودکی وقتی خواستیم

گل سرخی بچینیم خاری دردستمان فرورفته است؟

 

زندگی رانخواهیم فهمیداگردیگرآرزوکردن ورویا دیدن

راازیادببریم وجرات زندگی بهترداشتن راازلب تاقچه

به فراموشی بسپاریم فقط به این خاطرکه درگذشته

یک یاچندتااز آرزوهایمان اجابت نشدند.

 

زندگی رانخواهیم فهمیداگر عزیزی رابرای همیشه

ترک کنیم فقط به این خاطرکه دریک لحظه خطایی

ازاوسرزدوحرکت اشتباهی انجام داد.

مشاهده همه ی 11 نظر
مریضمریض
@hamide1

هی فلانی زندگی شاید همین باشد یک فریب ساده و کوچک

هی فلانی زندگی شاید همین باشد یک فریب ساده و کوچک

 آن هم از دست عزیزی که زندگی را جز برای او وجز با او نمی خواهی

مشاهده همه ی 4 نظر
مریضمریض
@hamide1

دریا باش تا بعضی ها از با تو بودن لذت

دریا باش تا بعضی ها از با تو بودن لذت ببرند ، و بعضی ها که لیاقت دیدن

تو ندارند ، غرق شوند . . .

مشاهده همه ی 4 نظر