لحظه  بروز رسانی 
hamid
hamid

آﺩﻣﺎﯼ ﺭﺍﺳﺘﮕﻮ ﺧﯿﻠﯽ ﺯﻭﺩ ﻭ ﺧﯿﻠﯽ ﺭﺍﺣﺖ ﻋﺎﺷﻖ میشن. ﺧﯿﻠﯽ

آﺩﻣﺎﯼ ﺭﺍﺳﺘﮕﻮ ﺧﯿﻠﯽ ﺯﻭﺩ ﻭ ﺧﯿﻠﯽ ﺭﺍﺣﺖ ﻋﺎﺷﻖ میشن...
ﺧﯿﻠﯽ ﺭﺍﺣﺖ ﺍﺣﺴﺎﺳﺸﻮﻥ ﺭﻭ ﺑﺮﻭﺯ ﻣﯿﺪﻥ...
ﺧﯿﻠﯽ ﺭﺍﺣﺖ ﺑﻬﺖ میگن ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻥ...
ﺧﯿﻠﯽ ﺩﯾﺮ ﺩﻝ ﻣﯽ ﮐﻨﻦ...
ﺧﯿﻠﯽ ﺩﯾﺮ ﺗﻨﻬﺎﺕ میزارن...
ﺍﻣﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﺯﺧﻤﯽ ﺑﺸﻦ، ﺳﺎﮐﺖ میشن، ﭼﯿﺰﯼ نمیگن، ﺧﯿﻠﯽ ﺭﺍﺣﺖ ﻣﯿﺮﻥ ﻭ ﺩﯾﮕﻪ هیچوقت ﺑﺮ نمیگردن

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
hamid
hamid

سلامتی اون کسی که داشت میرفت گفتم نـرو نمیتونی فراموشم

سلامتی اون کسی که داشت میرفت


گفتم نـرو نمیتونی فراموشم کنی


برگشــت نـگــام کرد


گفتم دیدی نمیتونی …


گفـت: ببخشید شمـــا ؟

مشاهده همه ی 3 نظر
hamid
hamid

شیشۀ نازک احساس مرا دست نزن  چِندشم می شود از

شیشۀ نازک احساس مرا دست نزن 


چِندشم می شود از لکۀ انگشت دروغ 


آن که میگفت که احساس مرا می فهمد 


کو کجا رفت که احساس مرا خوب فروخت

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
hamid
hamid

دیدی ای دل عاقبت زخمت زدند؟ گفته بودم مردم اینجا بدند

دیدی ای دل عاقبت زخمت زدند؟


گفته بودم مردم اینجا بدند


دیدی ای دل ساقه ی جانت شکست؟


آن عزیزت عهد و پیمانت شکست!دیدی ای دل در جهان یک یار نیست؟


هیچکس در عاشقی غمخوار نیست


دیدی ای دل حرف من بیجانبود؟


از برای عشق اینجا جا نبود؟

مشاهده همه ی 1 نظر
hamid
hamid

عمیق ترین درد در زندگی مردن نیست ،بلکه پنهان کردن

عمیق ترین درد در زندگی مردن نیست ،

بلکه پنهان کردن قلبی ست که به اسفناک ترین

حالت شکسته شده

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
hamid
hamid

چه شده ای دل دیوانه هوایش کردیبا دو چشمان پر از

چه شده ای دل دیوانه هوایش کردی

با دو چشمان پر از اشک صدایش کردی

گفته بودم که دلش معدن بی معرفتی ست

تو نشستی و دلت خوش به وفایش کردی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
hamid
hamid

مد شده ای در شهر به همه می آیی جز

مد شده ای در شهر


به همه می آیی جز من


شایدم مقصر منم که قدیمی ام

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
hamid
hamid

دست بر دلم مگزار میسوزی داغ خیلی چیزا بر

دست بر دلم مگزار


میسوزی


داغ خیلی چیزا بر دلم مانده

مشاهده همه ی 1 نظر