لحظه  بروز رسانی 
حمید
حمید
پست شماره 317639002 از حمید

.

مشاهده همه ی 5 نظر
حمید
حمید
صرف صبحانه پرنده ای

صرف صبحانه پرنده ای

مشاهده همه ی 10 نظر
حمید
حمید
هوای تو

هوای تو

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
حمید
حمید
یاد تو

یاد تو

مشاهده همه ی 1 نظر
حمید
حمید
هواخواه توام

هواخواه توام...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
حمید
حمید
به جان میجویمت

به جان میجویمت...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
حمید
حمید

خیلیا در دنیای واقعی شکستهایی را تجربه می کنند دوستی

خیلیا در دنیای واقعی شکستهایی را تجربه می کنند
دوستی هایی را آزمایش میکنند
و متاثر از این تجارب تلخ، به دنیای مجازی روی می آورند

بدانید و آگاه باشید همینجا هم خیلیا شخصیتشون عوض نمیشه
نامرد هستن
و مترصد فرصتی تا ضربه ای بزنند

مشاهده همه ی 2 نظر