لحظه  بروز رسانی 
حمید شیخی
حمید شیخی

بالشت خودم را ترجیح میدهم، چرا که شانه

.
بالشت خودم را ترجیح میدهم،
چرا که شانه های امروزی مثل بالشت های مسافرخانه اند،
خوب میدانم سرهای زیادی را تکیه گاه بودند!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
حمید شیخی
حمید شیخی

کیه که غم نداره؟: پشت سرم حرف بود… حدیث

کیه که غم نداره؟:
پشت سرم حرف بود…
حدیث شد…
می ترسم آیه شود !
سوره اش کنند به جعل !
بعد تکفیرم کنند این جماعت نا اهل
.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
حمید شیخی
حمید شیخی

شرم میکنم با ترازوی کودک گرسنه کنار

شرم میکنم
با ترازوی کودک گرسنه
کنار خیابان سیری ام را وزن کنم!
ای کاش یک ماه نیز موظف بودیم
از اذان صبح تا غروب آفتاب
فقرا را سیر کنیم
نه اینکه گرسنگی و تشنگی کشیده
تا فقط رنج آنهارا درک نماییم !
آری هزاران بار افسوس
که دیریست وا مانده ایم در ظاهر دین؛
روزه داران هیچگاه حال گرسنگان را درک نخواهند کرد
زیرا به افطار اطمینان دارند

عطر سوسن
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
حمید شیخی
حمید شیخی

شرم میکنم با ترازوی کودک گرسنه کنار

شرم میکنم
با ترازوی کودک گرسنه
کنار خیابان سیری ام را وزن کنم!
ای کاش یک ماه نیز موظف بودیم
از اذان صبح تا غروب آفتاب
فقرا را سیر کنیم
نه اینکه گرسنگی و تشنگی کشیده
تا فقط رنج آنهارا درک نماییم !
آری هزاران بار افسوس
که دیریست وا مانده ایم در ظاهر دین؛
روزه داران هیچگاه حال گرسنگان را درک نخواهند کرد
زیرا به افطار اطمینان دارند

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
حمید شیخی
حمید شیخی

به سلامتی کسی که دوسش داری و پیشت نیست اما یه

به سلامتی کسی که دوسش داری و پیشت نیست اما یه یادگار ازش داری که وقتی نیگاش میکنی،
بوش میکنی و حس میکنی کنارته …
سلامتی اونی که با خاطراتشم خوشی!

یارقدیمی

مــلــت عــشــق
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
حمید شیخی
حمید شیخی

فقط یکبار میتوان عاشق شد بار دوم دیگر

فقط یکبار میتوان عاشق شد

بار دوم دیگر خبری از جنسِ اصل نیست . . .

مــلــت عــشــق
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
حمید شیخی
حمید شیخی

نیمه گمشده را بیخیال شو لطفا ، اگر سهم تو بود

نیمه گمشده را بیخیال شو لطفا ، اگر سهم تو بود که گم نمی شد !
همین نیمه ای که هستی رو پیدا کن …

مــلــت عــشــق
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید