لحظه  بروز رسانی 
h@mid َ - حبابــ شیشـہ ای - َ
مو قشنگمو قشنگ
h@mid َ - حبابــ شیشـہ ای - َ

به بعضیا باید گفت  ببین عزیزم برخورد من با تو در

به بعضیا باید گفت 
ببین عزیزم برخورد من با تو در حد شعورته سکوتمم بخاطر خودم و شخصیتمه 
وگرنه تو خیلی زیر سوالی 

مشاهده همه ی 1 نظر
h@mid َ - حبابــ شیشـہ ای - َ
مو قشنگمو قشنگ
h@mid َ - حبابــ شیشـہ ای - َ

زمانی که بخواهید  وصیتنامه بنویسید متوجه خواهید شد تنها کسی که

زمانی که بخواهید 
وصیتنامه بنویسید
متوجه خواهید شد
تنها کسی که از داراییتان 
سهمی ندارد خودتان خواهید بود 
پس از زندگییتان تا میتوانید لذت ببرید...
13330532_241212066247149_1588663074_n.jp

سـرابـــــ
مشاهده همه ی 2 نظر
h@mid َ - حبابــ شیشـہ ای - َ
مو قشنگمو قشنگ
h@mid َ - حبابــ شیشـہ ای - َ

اگـر کـسی را دوسـت داری،  هـوایش را داشـتـه باش  امـا اگر

اگـر کـسی را دوسـت داری، 
هـوایش را داشـتـه باش 
امـا اگر بـرای پر کـردن تـنهایی خود، 
او را مـیخواهی! 
هـوایی اش نکن ..! 
شـاید دیـگر 
بــه هـیچ هـوایی غـیر تـو عـادت نـکـند ... 

سـرابـــــ
مشاهده همه ی 2 نظر
h@mid َ - حبابــ شیشـہ ای - َ
مو قشنگمو قشنگ
h@mid َ - حبابــ شیشـہ ای - َ

حتی اگه یکروز معصومیت خودشو تو اغوشت بندازه باز نمیتونی براش

حتی اگه یکروز معصومیت خودشو تو اغوشت بندازه باز نمیتونی براش معصوم باشی،،،هزار ســــــــــــــال هم اگه دنبال بگردی چیزی که یه وقتی گم کرده بودی هیچوقت نمیتونی پیدا کنی.............

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید