لحظه  بروز رسانی 
●◦₰حــ☺ـــامد@ĦãƜƎƉ@تالار محبّـــــ♥ـــت₰●◦
آروم و عادیآروم و عادی
●◦₰حــ☺ـــامد@ĦãƜƎƉ@تالار محبّـــــ♥ـــت₰●◦

ﺗﺎﺣﺎﻻ ﻣﯿﺪﻭﻧﺴﺘﯿﻦ ﺑﻠﺒﻞ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻪ ؟؟؟؟؟؟؟ . .

ﺗﺎﺣﺎﻻ ﻣﯿﺪﻭﻧﺴﺘﯿﻦ ﺑﻠﺒﻞ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻪ ؟؟؟؟؟؟؟
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﻣﻨﻢ ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﺴﺘﻢ !...
ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺍﻭﻝ ﭘﯿﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﮐﻪ
ﺍﮔﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﯾﻦ ﻣﺜﻞ ﺑﻠﺒﻞ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺻﺤﺒﺖ
ﮐﻨﯿﺪﻋﺪﺩ 1 ﺭﺍ ﺑﻪ 2071 ﺍﺭﺳﺎﻝ ﮐﻨﯿﺪ!!!! {-15-}{-15-}

مشاهده همه ی 1 نظر
●◦₰حــ☺ـــامد@ĦãƜƎƉ@تالار محبّـــــ♥ـــت₰●◦
آروم و عادیآروم و عادی
●◦₰حــ☺ـــامد@ĦãƜƎƉ@تالار محبّـــــ♥ـــت₰●◦

ﻗﺎبل ﺗﻮﺟﻪ ﺍﻭﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻦ:ﻣﺎ ﺷﻤﺎﻝ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﯿﺸﯿﻨﯿﻢ . ﺩﺍﺩﺍﺵ ما

ﻗﺎبل ﺗﻮﺟﻪ ﺍﻭﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻦ:ﻣﺎ ﺷﻤﺎﻝ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﯿﺸﯿﻨﯿﻢ .
ﺩﺍﺩﺍﺵ ما ﺷﻤــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎﻝ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻣﯿﺸﯿﻨﯿﻢ ...
خوبه به روتون بیاریم...

{-15-}

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
●◦₰حــ☺ـــامد@ĦãƜƎƉ@تالار محبّـــــ♥ـــت₰●◦
آروم و عادیآروم و عادی
●◦₰حــ☺ـــامد@ĦãƜƎƉ@تالار محبّـــــ♥ـــت₰●◦

روزی مرد کشاورزی در مزرعه خود یک غاز زخمی پیدا کرد

روزی مرد کشاورزی در مزرعه خود یک غاز زخمی پیدا کرد
مرد با آنکه کار زیادی در مزرعه داشت دست از کار کشید و غاز زخمی را به خانه برد
ابتدا کمی اب به او داد
سپس اورا کشت
پاک کرد
و کباب کرد و با عرق خورد.
(Smiley)اینجا ایرااااااانه
میفهمی ایران {-7-}{-7-}{-7-}{-7-}{-7-}{-7-}

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
●◦₰حــ☺ـــامد@ĦãƜƎƉ@تالار محبّـــــ♥ـــت₰●◦
آروم و عادیآروم و عادی
●◦₰حــ☺ـــامد@ĦãƜƎƉ@تالار محبّـــــ♥ـــت₰●◦

ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺧﻔﮕﯽ ﻣﯿﮑنم! ﺑﻐﺾ گلویم را میسوزاند. . . .

ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺧﻔﮕﯽ ﻣﯿﮑنم!
ﺑﻐﺾ گلویم را میسوزاند...
.
.
.
.
.
.
.
بله دوستان از پشت صحنه اشاره میکنن
حرف نزن لباستو برعکس پوشیدی :|

مشاهده همه ی 4 نظر
●◦₰حــ☺ـــامد@ĦãƜƎƉ@تالار محبّـــــ♥ـــت₰●◦
آروم و عادیآروم و عادی
●◦₰حــ☺ـــامد@ĦãƜƎƉ@تالار محبّـــــ♥ـــت₰●◦

اینایی ﮐﻪ ﺗﻮ ﺗﺎﺑﺴﺘﻮﻥ ﺳﺮﻣﺎ ﻣﻴﺨﻮﺭﻥ: ﻫﻤﻮﻧﺎیی هستن ﮐﻪ ﻣﻴﺨﻮﺍﻥ ﺑﺮﻥ

اینایی ﮐﻪ ﺗﻮ ﺗﺎﺑﺴﺘﻮﻥ ﺳﺮﻣﺎ ﻣﻴﺨﻮﺭﻥ:
ﻫﻤﻮﻧﺎیی هستن ﮐﻪ ﻣﻴﺨﻮﺍﻥ ﺑﺮﻥ ﻋﺮﻭسی ﮐﻔﺘﺮ گند میزنه به لباسشون،
ﻣﻴﺮﻥ ﺗﻮﺍﻟﺖ ﺁﺏ ﻗﻄﻊ ﻣﻴﺸﻪ،
ﻣﻴﺮﻥ ﺣﻤﻮﻡ ﺑﺮﻗﺎ ﻣﻴﺮﻩ،
ﻣﺎﺷﻴﻨﺸﻮﻧﻮ ﻣﻴﺒﺮﻥ ﮐﺎﺭﻭﺍﺵ ﺑﻌﺪﺵ ﺑﺎﺭﻭﻥ ﻣﻴﺎﺩ،
ﺩﻻﺭ ﻭ ﻃﻼ ﺑﺨﺮﻥ ﺍﺭﺯﻭﻥ ﻣﻴﺸﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﺎ ﻓﺮﻭﺧﺘﻦ چهار ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﻴﺸﻪ،
ﺭﻭﺯی ﮐﻪ ﺭﻳﻤﻠﺸﻮﻥ ﻗﺸﻨﮓ ﺑﺎﺷﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﮔﺮﻳﻪ‌ﺷﻮﻥ ﺩﺭﻣﻴﺎﺩ،
ﺭﻭﺯی ﮐﻪ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻦ ﺑﺎﺭﻭﻥ ﻣﻴﺎﺩ…
کلا به اینا دست نزنید چون خیلی داغونن!

مشاهده همه ی 2 نظر
●◦₰حــ☺ـــامد@ĦãƜƎƉ@تالار محبّـــــ♥ـــت₰●◦
آروم و عادیآروم و عادی
●◦₰حــ☺ـــامد@ĦãƜƎƉ@تالار محبّـــــ♥ـــت₰●◦

دَلمــ گِرفتـ ـهـ اَز ایـטּ شَهـ ــرکهـ آدَمــ هآیَشــ هَمچـ

اس ام اس

دَلمــ گِرفتـ ـهـ اَز ایـטּ شَهـ ــر
کهـ آدَمــ هآیَشــ هَمچـ ــوטּ هَوآیَشــ
نآپآیدآرَنـ ــد ...
گآهـ آنقـَ ــدر پآکـ کهـ باوَرَتــ نِمے شـَ ــوَد
گآهـ آטּ چنـ ــاטּ آلودهـ کهـ نَفَسَــــــــتـ ـ ـ ـ ـ ـ مے گیـ ــرد!!...

مشاهده همه ی 3 نظر
حــــامــد......
آروم و عادیآروم و عادی
حــــامــد......

اینجا یک سینما توی آلمانه (البته هیچ لذتی به ایستادن صف

اینجا یک سینما توی آلمانه (البته هیچ لذتی به ایستادن صف سبد کالا نیست 65 لطیفه های جدید و مطالب فیسبوکی (سری 70) )

new jokes and stories facebook series 10 لطیفه های جدید و مطالب فیسبوکی (سری 70)

مشاهده همه ی 9 نظر
حــــامــد......
آروم و عادیآروم و عادی
حــــامــد......

ﺑﻌﺪ ﯾﻪ ﻋﻤﺮﯼ ﯾﻪ ﺩﻭﺱ ﺩﺧﺘﺮ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﯾﻢ ﺩﯾﺸﺐ ﺍﺱ ﺩﺍﺩﻩ

ﺑﻌﺪ ﯾﻪ ﻋﻤﺮﯼ ﯾﻪ ﺩﻭﺱ ﺩﺧﺘﺮ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﯾﻢ
ﺩﯾﺸﺐ ﺍﺱ ﺩﺍﺩﻩ ﭼﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪﯼ ﻋﺰﯾﺰﻡ ؟

ﮔﻔﺘﻢ ﯾﻪ ﺷﻠﻮﺍﺭ ﮐﺮﺩﯼ ﻗﻬﻮﻩ ﺍﯼ ﺑﺎ ﺭﮐﺎﺑﯽ ﺁﺑﯽ
ﺍﺯ ﺩﯾﺸﺐ ﺩﯾﮕﻪ ﺧﺒﺮﯼ ﺍﺯﺵ ﻧﯿﺴﺖ! ﺟﻮﺍﺏ ﻧﻤﯿﺪﻩ . . .
ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺑﺎﺑﺎﺶ ﺗﻮ ﺧﻮﻧﻪ ﮐﺮﻭﺍﺕ ﻣﯿﺰﻧﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﺑﻪ
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭼﻮﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺻﺪﺍﻗﺘﻤﻮﻧﻮ ﺧﻮﺭﺩﯾﻢ …

مشاهده همه ی 6 نظر
SparK GiRl
شیطونشیطون
SparK GiRl
پست شماره 298562817 از SparK GiRl


مشاهده همه ی 6 نظر