لحظه  بروز رسانی 
همراز
همراز

هر کسی عشق را با زبان خود بیان میکند

هر کسی عشق را با زبان خود بیان میکند...

دارکوب،میکوبد

نقاش ، میکِشد

قناری ، میخواند

دیکتاتور ، میکُشد

آهو ، می دوَد

نویسنده ، مینویسد

و اما خدا ؛ میبخشد..

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
λπιժ⛥سٺآࢪگآסּ.͜.
مهربونمهربون
λπιժ⛥سٺآࢪگآסּ.͜.
🎵🎶🎧
*)

🎵🎶🎧...

سـتــارگــــان
مشاهده همه ی 3 نظر
واسه دل✿ℳίɳã✿خودم
مهربونمهربون
واسه دل✿ℳίɳã✿خودم

وجودش میانِ آرزوهایم همیشگی‌ست؛ خدایا "همان همیشگی لطفا".❤️

وجودش میانِ آرزوهایم همیشگی‌ست؛ خدایا "همان همیشگی لطفا".❤️

وجودش
میانِ آرزوهایم
همیشگی‌ست؛
خدایا "همان همیشگی لطفا"...❤️


@Tulip-31

مشاهده همه ی 3 نظر
ramin etemadjoo
مهربونمهربون
ramin etemadjoo

زندگی دیکته ای نیست که آن را به ما گفته بودند

زندگی دیکته ای نیست که آن را به ما گفته بودند و گفته باشند و خواهند گفت !!!
زندگی انشائی است که تنها باید خود بنگاریم ؛

باشد که . . .

موضوع انشای زندگیت "خدا" . . .

مقدمه اش "عشق او" . . .

و انتهایش "نگاه او" باشد . . .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
رها
رها

It might take a year it might take a day but

It might take a year it might take a day but what's meant to be will always find its way

شايد يك سال طول بكشه ، شايد يك روز طول بكشه، اما چيزيكه قسمتت باشه، راهش رو به سمتت پيدا می کنه

نظرات برای این پست غیر فعال است