مرد ومعرفت

مرد ومعرفت

خدایا خداوندا من در کلبه ی حقیرم چیزی دارم که ت.. 20979 کاربر - 122148 پست
ترنم احساس

ترنم احساس

من درون چشمِ تـــو گم می شوم مدام، درست مثل کودکی.. 1652 کاربر - 14431 پست
اُردیبهشت

اُردیبهشت

به گروه اردیبهشت خوش اومدین 5039 کاربر - 159020 پست