مرد ومعرفت

مرد ومعرفت

خدایا خداوندا من در کلبه ی حقیرم چیزی دارم که ت.. 20982 کاربر - 122148 پست
ترنم احساس

ترنم احساس

من درون چشمِ تـــو گم می شوم مدام، درست مثل کودکی.. 1653 کاربر - 14440 پست
اُردیبهشت

اُردیبهشت

به گروه اردیبهشت خوش اومدین 5073 کاربر - 164950 پست