مرد ومعرفت

مرد ومعرفت

خدایا خداوندا من در کلبه ی حقیرم چیزی دارم که ت.. 20965 کاربر - 122127 پست
ترنم احساس

ترنم احساس

من درون چشمِ تـــو گم می شوم مدام، درست مثل کودکی.. 1636 کاربر - 14403 پست
اُردیبهشت

اُردیبهشت

به گروه اردیبهشت خوش اومدین 4542 کاربر - 148769 پست