دوســـتان ممنون بخاطر پستای زیباتون
بروز رسانی 
fatemeh
مهربونمهربون
fatemeh

مردانــه زمین خوردم اے عشــق دمت گرم

مردانــه زمین خوردم اے عشــق دمت گرم

مردانــه زمین خوردم
اے عشــق دمت گرم

رسواے جهــان گشتم
اے عشــق دمت گرم

هرروز شبــم
ذڪر دوچشـم وخـم ابـرو

چندیسـت ڪه دلگیـرم
اے عشـق دمت گرم😔

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
☆☆☆مـاهـان☆☆☆
ناراحتناراحت
☆☆☆مـاهـان☆☆☆
ماهان_ جانم باش

.....

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید