سلام عزیزان
هر عاشقی هر عزیزی هر رفیقی دلش خواست دعوت میشه به گروه همسفر عشق...
❤️گروه فعلا به مدیر جدید نیازمندنیست❤
بروز رسانی 
...
...

من : میای بریم بهشت? دوستم : فکر

من : میای بریم بهشت? دوستم : فکر

من : میای بریم بهشت?

دوستم : فکر نکنم خانمم اجازه بده

من : 😮😮😮!!!

هـمسفر عشـقـ...
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
یاشار«همسفرعشق»
یاشار«همسفرعشق»

تو زندگیت یاد بگیر خیلیا ارزششون پایین تر از

تو زندگیت یاد بگیر
خیلیا ارزششون پایین تر از
اون چیزیه که ،
ما بهشون ارزش میدیم!!!


‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎

هـمسفر عشـقـ...
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید