به گروه هــمـωــفـر ؏ـشـღــق خوش اومدید
✿.........................★..♥..★.........................✿
بروز رسانی 
آریو
مهربونمهربون
آریو

لعنت بر گردن عشق ساده ام که انگشترش نخی

لعنت بر گردن عشق ساده ام که انگشترش نخی

لعنت
بر گردن عشق ساده ام
که انگشترش نخی ست،
گلوبند زمردین شعر مرا
باور نمی کند کسی ...
لعنت به شعر و من!

***
جا مانده است
چیزی جایی
که هیچ گاه دیگر
هیچ چیز
جایش را پر نخواهد کرد
نه موهای سیاه و
نه دندانهای سفید

( حسین پناهی )

همسفرعشق...
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
یگانه‍ ے همسفر عشق
یگانه‍ ے همسفر عشق

من طلوع خورشید را با همین چشم ها دیدم با

من طلوع خورشید را با همین چشم ها دیدم
با همین چشم ها که تو را دیده بودم
چقدر این دایره ی سرخ که از دل خاکستری ها بیرون می آمد
شبیه به چشمان تو بود
نه از جهت رنگ
از این جهت که
نمی شد مدام زل زد و تماشایش کرد
تحکمی داشت در شرمگین بودن و سر به‌زیر انداختن من
درست مثل چشمانت...

همسفرعشق...
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
یگانه‍ ے همسفر عشق
یگانه‍ ے همسفر عشق

هی با توام؛ امشب برای تو گریه کردم. شبیه یک اتفاق

هی با توام؛ امشب برای تو گریه کردم. شبیه یک اتفاق تکراری و یک حالت معمول از شب های قبل و قبلتر. گریه های کوتاه اما به غایت عمیق و نفس گیر. انگار که هر قطره اشکم گلوله ای آتشین روی گونه هایم باشد و خشاب لبهایم خالی از بوسه. کمی به رنج من نگاه کن. به دست های خسته و نفس های تکه تکه ام. زیبا نیست؟ اراده ام به ماندن، به دلبستن تا یکی شدن. هی آینه با توام. لبخندت کو؟ چیزی بگو.. بخند. گریه کن؛ تو چه بی اراده ای. خطوط روی پیشانی ات چقدر عمیق و بی چاره است. لااقل پلکی بزن. شیشه را ها کن. میخواهم بدانم زنده ای؟!

همسفرعشق...
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید