لحظه  بروز رسانی 
فرزاد
فرزاد

قضیه ما و آمریکا شاید این باشد که پس از سالها

قضیه ما و آمریکا شاید این باشد که پس از سالها یک جواریی از زندگی به سبک غربیها آبستن تعلقاتی شده ایم و این شعر شاید بهتر بتواند شاهد مثالی باشد بر این تراژدی:

حالم چو دلیریست که از بخت بد خویش
در لشگر دشمن پسری داشته باشد

مشاهده همه ی 1 نظر
saaaahar
لوسلوس
saaaahar

بگو دوچرخه . . . سیبیل بابات میچرخه بگو فرانسه


بگو دوچرخه . . . سیبیل بابات میچرخه
بگو فرانسه . . . بابات قد آدامسه
بگو خاک انداز . . . خودتو جلو بی انداز
بگو متکا . . . بخور از این کتک ها
بگو باد بزن . . . برو سره کوچه داد بزن
بگو پنیر . . . برو یه گوشه بمیر
بگو شامپو . . . بیا بغلم گامبو
بگو سه هفتا،بیستو یکی . . . خاک تو سر تو یکی
بگو چاقو . . . برو بچه دماغو
بگو اشرف . . . دلم برات قش رفت.......
.
از تفریحات سالم دهه60 در دوران کودکی
کسی چیز دیگه یادش هست بگه؟!!{-99-}

مشاهده همه ی 5 نظر
فرزاد
فرزاد

خدایا یعنی میشه آمریکایی ها دست به این حماقت بزنن که

خدایا یعنی میشه آمریکایی ها دست به این حماقت بزنن که به سوریه حمله بکنن تا یکبار برای همیشه از شر اسراییل خلاص بشیم. بالاتر از سیاهی رنگی نیست مرگ یک بار شیون هم یک بار همچین با موشک اسرییل را از صحنه روزگار محو کنیم که انگار تا به حال وجود نداشته هر چند که اسراییل یک سرزمین جعلی است البته نیاز به رویای مستقیم ایران ایران با اسراییل نیست خود سوریه با موشکایه ایرانیش میتونه این کارو بکنه.

مشاهده همه ی 1 نظر
تالار محــــ♥ــبت ʍɨȶʀǟ
قاطیقاطی
تالار محــــ♥ــبت ʍɨȶʀǟ

اقاپسري که ميگي " دخـترخــوب " پيدا نميشه : .

اقاپسري که ميگي " دخـترخــوب " پيدا نميشه :
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
دخترخوب تادير وقت تو خيابونا نميپلکه،
 اونقدر نگات نميکنه که بري سمتش،
کفشه 15 سانتي و مانتوي جلف نميپوشه،
موهاشو رنگ نميکنه،
و اونقدر آرايش نميکنه که نتوني قيافه ي اصليش رو تشخيص بدي ...
چشمک و عشوه وصداي نازک نداره،
و با ديدن ماشين مدل بالات لحنش عوض نميشه،
اونقدر دست نيافتنيه که براي رسيدن بهش،
حتي توان تلاش کردن هم نداري .
نه با تو ميپره نه با امثال تو پس اينقدر نگو که نيست،

مشاهده همه ی 13 نظر
تالار محــــ♥ــبت ʍɨȶʀǟ
قاطیقاطی
تالار محــــ♥ــبت ʍɨȶʀǟ

ﺗﺼﻮﺭ ﻛﻨﻴﻦ ﺩﺧﺘﺮﺍ ﺑﺮﻥ ﺟﺒﻬﻪ ﺟﻨگ. . . . .

ﺗﺼﻮﺭ ﻛﻨﻴﻦ ﺩﺧﺘﺮﺍ ﺑﺮﻥ ﺟﺒﻬﻪ ﺟﻨگ.
.
.
.
.
.

.
ﻛﺘﻲ؛ ﺍﻭﻥ ﺩﺷﻤﻦ ﺭﻭ ﺗﻴﺮ ﺑﺎﺭﻭﻥ ﻛﻦ, ﻧﻪ ﺣﻴﻔﻪ
ﺧﻮﺷﻜﻠﻪ ﺩﻟﻢ ﻧﻤﻴﺎﺩ ﺑﻜﺸﻤﺶ؛ ﻧﻤﻴﺨﻮﺍﻡ!
ﺳﺎﺭﺍ؛ﺍﻭﻥ ﭘﺴﺮﻩ ﺭﻭ ﺑﻤﺒﺎﺭﻭﻥ ﻛﻦ, ﻧﻪ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻲ ﺍﻓﻤﻪ
ﻧﻤﻴﺘﻮﻧﻢ ﺑﻜﺸﻤﺶ!
... ﻣﻬﺴﺎ ﺗﻔﻨﮓ ﻫﺎ ﺭﻭ ﭘﺮ ﻛﻦ؛ ﺑﺎﺷﻪ ﻳﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﻭﺍﻳﺴﺎ
ﻣﻮﻫﺎﻣﻮ ﺑﺒﻨﺪﻡ!
ﻧﻴﻠﻮ ﺧﺸﺎﺏ ﻫﺎ ﺭﻭ ﺑﻴﺎﺭ؛ ﺃﻩ ﻳﻪ ﺳﻮﺳﻚ ﺩﺍﺭﻩ ﺭﻭ ﺧﺸﺎﺑﺎ
ﺭﺍ ﻣﻴﺮﻩ!
ﺷﺒﻨﻢ؛ ﺍﻭﻥ ﭘﺴﺮﻩ ﺭﻭ ﺑﻜﺶ, ﻭﺍﻱ ﻧﻪ ﻧﻤﻴﺘﻮﻧﻢ ﺧﻮﻥ
ﺑﺒﻴﻨﻢ!
ﺳﻮﺳﻦ ﻫﻔﺘﻴﺮﺍ ﺭﻭ ﭘﺮ ﻛﻦ ﺍﻩ ﺩﻳﺪﻳﻦ ﭼﯽ ﺷﺪ ﻧﺎﺧﻨﻢ
ﺷﻜﺴﺖ!
ﻧﺎﺯﯼ ﻓﺮﺩﺍ ﻣﯿﺨﻮﺍﯾﻢ ﺑﺮﯾﻢ ﺧﻂ ﻣﻘﺪﻡ؛ ﺣﺎﻻ ﻣﻦ ﭼﯽ
ﺑﭙﻮﺷﻢ؟ ..{-18-}{-18-}{-18-}{-18-}

مشاهده همه ی 1 نظر
majid
بی‌حالبی‌حال
majid
مشاهده همه ی 234 نظر
تالار محــــ♥ــبت ʍɨȶʀǟ
قاطیقاطی
تالار محــــ♥ــبت ʍɨȶʀǟ

ﺭﻳﻤـــﻞ ﺧﺮﻳﺪﻡ 50 ﺗﻮﻣﻦ . . . . ﺷﻜﺴﺖ ﻋﺸﻘﻲ ﻛﻪ

ﺭﻳﻤـــﻞ ﺧﺮﻳﺪﻡ 50 ﺗﻮﻣﻦ
LP13.gif
.
.
.
.
ﺷﻜﺴﺖ ﻋﺸﻘﻲ ﻛﻪ ﺳﻬﻠﻪ .....
ﺧﻮﺩﺗﻢ
ﺑُکشی ﮔﺮﻳﻪ ﻧﻤﻴﻜﻨﻢ

مشاهده همه ی 13 نظر