لحظه  بروز رسانی 
hana
خوشحالخوشحال
hana
پست شماره 309286576 از hana


مشاهده همه ی 3 نظر
hana
خوشحالخوشحال
hana

می گویند : شاد بنویس .      نوشته هایت درد

می گویند : شاد بنویس ...

     نوشته هایت درد دارند!

         و من یاد ِ مردی می افتم ،

              که با کمانچه اش ،

                  گوشه ی خیابان شاد میزد...

                       اما با چشمهای ِ خیس ... !!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
hana
خوشحالخوشحال
hana

بر آنچه گذشت ، آنچه شکست ، آنچه نشد . حسرت

بر آنچه گذشت ، آنچه شکست ، آنچه نشد . حسرت

بر آنچه گذشت ،

آنچه شکست ،

آنچه نشد ...

حسرت نخور ؛

زندگی اگر آسان بود با گریه آغاز نمیشد ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید