لحظه  بروز رسانی 
هانا یدونــــه ی دوستایهــ خُـلـ و چِِلـ
ناراحتناراحت
هانا یدونــــه ی دوستایهــ خُـلـ و چِِلـ

چقدرد اینجا خاطره داشتیم . سلام

چقدرد اینجا خاطره داشتیم ...................


سلام خیلی وقته که اینجا نبودم اومدم یه سر بزنم ببینم هنوزم پا برجاست یا نه هی ..............
بهم پیام بدین {-60-}{-38-}{-60-}{-60-}

مشاهده همه ی 19 نظر
هانا یدونــــه ی دوستایهــ خُـلـ و چِِلـ
ناراحتناراحت
هانا یدونــــه ی دوستایهــ خُـلـ و چِِلـ

ادمایی که رفتن یه روزی بر میگردن ؛ اما درست وقتی

ادمایی که رفتن یه روزی بر میگردن ؛


اما درست وقتی که ؛


دیگه منتظرشون نیستی


Image result for ‫دختر با فاز غم‬‎

مشاهده همه ی 10 نظر
هانا یدونــــه ی دوستایهــ خُـلـ و چِِلـ
ناراحتناراحت
هانا یدونــــه ی دوستایهــ خُـلـ و چِِلـ
مشاهده همه ی 4 نظر
هانا یدونــــه ی دوستایهــ خُـلـ و چِِلـ
ناراحتناراحت
هانا یدونــــه ی دوستایهــ خُـلـ و چِِلـ

آدما رو هُل ندید وسط زندگیتون . بزارید خودشون

آدما رو هُل ندید وسط زندگیتون ..

بزارید خودشون بیان ،
خودشون بسازن ...
عجله نکنید ،
اونایی که هُلکی
با عجله میان با سرعت نور هم میرن ...
آدمای زندگیتونو هُل نکنید بزارید
عشق رو زیر دندوناشون
مزه مزه کنن
و نمک گیر دلتون بشن ....
عجله کردن رو آدما ،
رابطه رو شور میکنه ...

هُل ندید ،
عشق به همه میرسه .
..


مشاهده همه ی 77 نظر
هانا یدونــــه ی دوستایهــ خُـلـ و چِِلـ
ناراحتناراحت
هانا یدونــــه ی دوستایهــ خُـلـ و چِِلـ

اوُنُـــیکُــــهُ گٌــــفٌتٌ تٌـــــا [ تٌهُــــــشُ] هُسٌـــتٌمُ تٌهُــــشُ خٌـــــنُـכیـ

اوُنُـــیکُــــهُ گٌــــفٌتٌ تٌـــــا [ تٌهُــــــشُ] هُسٌـــتٌمُ

تٌهُــــشُ خٌـــــنُـכیـכوُ گٌـــفٌتٌ [خٌـــالٌـی] بٌــــسٌتٌمُ

مشاهده همه ی 27 نظر
هانا یدونــــه ی دوستایهــ خُـلـ و چِِلـ
ناراحتناراحت
هانا یدونــــه ی دوستایهــ خُـلـ و چِِلـ

ﻫﯿﺲ ﺳـﺎﮐﺖ ! ﻓﺮﯾﺎﺩﺕ ﺭﺍ ﺑﯽ ﺻﺪﺍ ﮐﻦ ،

ﻫﯿﺲ ﺳـﺎﮐﺖ !

ﻓﺮﯾﺎﺩﺕ ﺭﺍ ﺑﯽ ﺻﺪﺍ ﮐﻦ ،

ﺑﻐﻀﺖ ﺭﺍ ﻧﻮﺵ ﺟﺎﻥ ﮐﻦ ﻭ ﺍﺷﮏ ﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍﭘﻨﻬﺎﻥ ....

ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻧﯿﺴﺖ ، ﻫــﻤﻪ ﺩﺭ ﺗﮑﺎﭘﻮﯼ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ

ﻫﺎﯼ ﺧﻮﯾﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺩﺷﺎﻥ ﺍﺯ ﺗـــﻮ ﻫﻢ

ﻣﯿﮕﺬﺭﻧﺪ ؛ ﺷﮏ ﻧﮑﻦ....
 
 

مشاهده همه ی 29 نظر
هانا یدونــــه ی دوستایهــ خُـلـ و چِِلـ
ناراحتناراحت
هانا یدونــــه ی دوستایهــ خُـلـ و چِِلـ

گـــاهـــــــی فقط ســـکوت می خواهــی حوصله ات از خودت ســـر می

گـــاهـــــــی فقط ســـکوت می خواهــی
حوصله ات از خودت ســـر می رود
و هـــــــر صدایی
مـلـــودی سیــــاه استـــ.
گـــــاهی می روی
آنــقـد دور
کـــه به خودتـــ هم نمی رسی.
گــــاهی تـنها تسکین دردهایتـــ نبودن استـــ.
نباشی، هیچ کجای جهان
در خانه نباشی
در خیابان نباشی
حتــــی جلوی آینه هم نباشی
ویا باشی و نباشی
گــاهــــی
حسرتـــــــی
اشکــــــی
آهـــــــی
و هیچ کس نمی فهمد
تمام نفهمی هایت را..
500x500_1462345947113443.jpeg

مشاهده همه ی 38 نظر
هانا یدونــــه ی دوستایهــ خُـلـ و چِِلـ
ناراحتناراحت
هانا یدونــــه ی دوستایهــ خُـلـ و چِِلـ

دَر خیآلآت خودم در زیر ِ بآرآنـی کـہ نیسـت می رِسم

دَر خیآلآت خودم در زیر ِ بآرآنـی کـہ نیسـت
می رِسم بآ تو بِــہ خـآنــہ ، از خیـآبـآنـی کِــہ نیـست
مـی نشینی رو بِــہ رویـَم خَستگی دَر مـی کُـنی ..

چـآی مـی ریـزَم بـَرآیَـت
بآز میخنـدی و میپُــرسی کِـہ حآلَت بِهتـر است ؟
بـآز میخنـدَم کـہ خـیلـی .. ! گَـر چـِـہ مـی دآنـی کِــہ نیسـت
شِـعــر مـیخوآنــم برآیَـت وآژـہ هـآ گُل مـی کـنَنـد
یـآس و مَریــَم مـی گُذآرم روی ِ گُلدآنـی کِــہ نیســت


چَشـم ، مـی دوزَـم بِــہ چشـمَــت ، مـی شود آیـآ کَـمـی
دَســت هآیَـم رآ بگیـــری ، بیלּ دستآنـی کِـہ نیســت ؟
وَقــت رفتــَלּ می شـود بآ بُغـض مـی گویـَم نـَرو
پُشت پآیَـت اَشک مـی ریـزَم دَر ایوآنـی کِـہ نیســت
مــی رَوی و خـآنِـہ لبـریـز از نبـودت مـی شـَود

بـآز تَنهـآ مـی شـَوم بآ یـآد مِهمــآنـی کـِـہ نیســت
رَفـتـہ ای ُ بعــدِ تو ایـלּ کـآر ِ هـَر روز ِ مـלּ اَســت
بـآوَر ِ ایـלּ کِــہ نبـآشـی کآر ِ آسـآنـی کـِــہ نیســت

500x500_1458400965560215.jpg

مشاهده همه ی 11 نظر
هانا یدونــــه ی دوستایهــ خُـلـ و چِِلـ
ناراحتناراحت
هانا یدونــــه ی دوستایهــ خُـلـ و چِِلـ

xooz_m-%28462%29.jpg

مشاهده همه ی 33 نظر