لحظه  بروز رسانی 
hamideh
آروم و عادیآروم و عادی
hamideh
پست شماره 321134708 از hamideh

.

مشاهده همه ی 1 نظر
hamideh
آروم و عادیآروم و عادی
hamideh
پست شماره 321134704 از hamideh

.

مشاهده همه ی 1 نظر
✠ سرای شادی ✠
آروم و عادیآروم و عادی
✠ سرای شادی ✠

اين متن محشره. 👇🏻 ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽﺭﻭ وقتی ﺑُﺨﻮﺭﯼ،

اين متن محشره. 👇🏻 ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽﺭﻭ وقتی ﺑُﺨﻮﺭﯼ،

اين متن محشره... 👇🏻
ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽﺭﻭ وقتی ﺑُﺨﻮﺭﯼ، ﺑﺎ ﻫﯿﭻ چیزی ﻧِﻤﯿﺘﻮﻧﯽ ﺑِﺮﯾﺰﯾﺶ ﺑﯿﺮﻭﻥ،
مثلِﻣﺎﻝِ ﺑﭽﻪ یتیم...

ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽﺭﻭ ﺍﻭﻧﺠﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻗَﺪﺭﺷﻮ ﻧِﻤﯿﺪﻭﻧﯽ،
مثلِ پدر و مادر...

ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽﺭﻭ ﺑﺎ ﻫﯿﭻ پوﻟﯽ ﻧِﻤﯿﺸﻪ ﺧَﺮﯾﺪ،
ﻣﺜﻞِ ﻣُﺤﺒﺖ...

ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽﺭﻭ ﻧَﺒﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﺩَﺳﺖ ﺩﺍﺩ،
ﻣﺜﻞِ دوستانِ ﻭﺍﻗِﻌﯽ...

ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽﺭﻭ ﻧِﻤﯿﺘﻮﻧﻢ ﺗَﺤﻤﻞ ﮐﻨﻢ،
ﻣﺜﻞِ ﺁﺩﻣﺎﯼِ ﭼﺎپلوﺱ...

ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ ﻫَﺰﯾﻨﻪ ﻧﺪﺍﺭﻩ، اﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺣﺎﻝ ﻣﯿﺪه
ﻣﺜﻞﺧَﻨﺪﯾﺪﻥ...

ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﮔِﺮﻭﻧﻪ،
ﻣﺜﻞِ تاوان، مثل تجربه ...

ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ ﺧﯿﻠﯽ تَلخه،
ﻣﺜﻞِ ﺣَﻘﯿﻘﺖ...

ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺳَﺨﺘﻪ،
مثلِ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ...

ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﺍَﺭﺯﺷﻪ،
ﻣﺜﻞِ ﻋِﺸﻖ...

یکی ام هس که همیشه هَوامون رو داره ،
اسمش ❤️خــــــداست❤️...❤️❤️❤️❤️❤️

نظرات برای این پست غیر فعال است