لحظه  بروز رسانی 
sanaz
شادشاد
sanaz
پست شماره 316215558 از sanaz

...

مشاهده همه ی 11 نظر
sanaz
شادشاد
sanaz
پست شماره 312274953 از sanaz

.

مشاهده همه ی 5 نظر
sanaz
شادشاد
sanaz

ای کـــــــودک. . . کفش هایم را نپوش تلاش

ای کـــــــودک. . .
کفش هایم را نپوش
تلاش تو برای بزرگ شدنت غــــــمگینم می کند . . .
کــــــودک بمان ، کوچــــک بمان . . .
من در بزرگ شدنم دردهایی دیدم که کــــــــوچک کرد، بزرگ شدنم را . . .

مشاهده همه ی 2 نظر