بازی آنلاین کارتی فوتبالی
لحظه  بروز رسانی 
hani
hani

                                        کنکورخراست...
                                                    {-43-}{-43-}{-43-}

مشاهده همه ی 19 نظر
hani
hani

عــــــاقبت یک جـــایـــی ...
 
یک وقتــــــی ...

 به قـــول شازده کوچــــولو:

 دلـت اهلــی یک نفــر می شـــود ...

38046074807788308436.jpg

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
hani
hani

!!!! مـסּ یـڪ دخــترمـ !!!!

خــالقــمـ بـﮧ ناممـ سوره اﮮ نازل ڪـرد ...

متــــــرو برایمـ جایگـــــاه ویژه ساختـ ...

!!!! مـסּ دخــترمـ !!!!

با تمامـ مردانـگـﮯ ﮩـایتـ نمیتوانـﮯ بفهمـﮯ صورتـﮯ برایم یـڪ دنیاستـ ...

نمیتوانـﮯ بفهمـﮯ عـشـق بـﮧ لاڪ قـرمـز را ...

گریه ڪردסּ بـدوסּ خجالتـ ...

نماز با چادر سـفـیـد را ...

درڪ ڪردنش در توانتـ نیستـ ...

منـم لیلاﮮ عــشــق و زلیخاﮮ انتـظـار ...

!!!! مـסּ دخــترمـ !!!!

چرڪ نویس هـیـچ احساسـﮯ نمیشومـ ...


13451925p520_503963.jpg

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید