لحظه  بروز رسانی 
haniye319
ولخرجولخرج
haniye319

گاهی باید نبخشید کسی را که بارها او را بخشیدی و

گاهی باید نبخشید کسی را که بارها او را بخشیدی و نفهمید .تا این بار در آرزوی بخشش تو باشد... گاهی نباید صبر کرد باید رها کرد و رفت تا بدانند اگر ماندی رفتن را بلد بودی...
گاهی برسر کارهایی که برای دیگران انجام میدهی باید منت گذاشت تا آن را کم اهمیت ندانند..
گاهی باید بد بود برای کسی که فرق خوب بودنت را نمیداند....
و گاهی ... باید به آدمها از دست دادن را متذکر شد آدمها  همیشه نمی مانند....

مشاهده همه ی 14 نظر
haniye319
ولخرجولخرج
haniye319

خدا قسمت “داشتنت “را به من نداد. شايد کسي

خدا قسمت “داشتنت “را به من نداد....
شايد کسي............
تو را................
بيشتر از من............
“دعا” کرده بود..

مشاهده همه ی 5 نظر
haniye319
ولخرجولخرج
haniye319

 دوستدارم بمیرم و سیاه پوشت کنم       دوست ندارم زنده بمونم ولی

 دوستدارم بمیرم و سیاه پوشت کنم       دوست ندارم زنده بمونم ولی فراموشت کنم
سکوتم را به باران هدیه کردم                 تمام زندگیم را گریه کردم
نبودی در فراق شانه هایت                    به هر خاکی رسیدم تکیه کردم
CRV_GreenSeasonRomance__1_.jpg

مشاهده همه ی 8 نظر
haniye319
ولخرجولخرج
haniye319

love-and-romance-wallpaper.jpg

مشاهده همه ی 5 نظر
haniye319
ولخرجولخرج
haniye319

*دلِ سبــــــزم را گــــــ ــــ ـره زد . و رفتـــــــ ــــ

*دلِ سبــــــزم را گــــــ ــــ ـره زد ..
و رفتـــــــ ــــ ــ تا بـــــــه آرزوهـــایش برســــد ..a36pltuimpj5zo1jyj36.jpg

مشاهده همه ی 1 نظر
haniye319
ولخرجولخرج
haniye319

خاطراتــــــ ـــ ـ کودکیـم را ورق می زنــــ ـــ ـمو یک

خاطراتــــــ ـــ ـ کودکیـم را ورق می زنــــ ـــ ـمو یک به یک ، عکسها را با نگاهــــ ــ ـم می نوشم

عکسهـای دوران کودکیــــــ ــــ ـم طعـــــم خوبـی دارنــد ....071ccywy28g0p6enpoh.jpg

مشاهده همه ی 1 نظر
haniye319
ولخرجولخرج
haniye319

همیشــــ ـــ ـه از آمدن ِ نــ بر سر کلماتــــــ ـــ

همیشــــ ـــ ـه از آمدن ِ نــ بر سر کلماتــــــ ـــ ـ مـی ترسیــدَم !

نـ داشتن ِ تو ...نـ بودن ِ تو ...

نـ ماندن ِ تو ...

.
کــاش اینبــار حداقل دل ِ واژه برایــــ ـــ ـم می سوختـــــ ـــ ـو خبــری مـی داد از

نـ رفتن ِ تـــو ..4bk81c8a7vgnpz4oha9l.jpg

مشاهده همه ی 1 نظر
haniye319
ولخرجولخرج
haniye319

aks%20neveshte%2098love.ir%20(2).jpg

مشاهده همه ی 1 نظر
haniye319
ولخرجولخرج
haniye319

آنقدر به مردم این زمانه بی اعتمادم که میترسم هرگاه از

آنقدر به مردم این زمانه بی اعتمادم که میترسم هرگاه از شادی به هوا بپرم
زمین را از زیر پاییم بکشند

مشاهده همه ی 3 نظر
haniye319
ولخرجولخرج
haniye319

%D8%AC%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%DB

مشاهده همه ی 3 نظر