لحظه  بروز رسانی 
Erfan
آروم و عادیآروم و عادی
Erfan

دردت و کولم لیلا غمد بارمه         زندگی بی تو لیلا زندان مالمه
زلفه سیگدلیلا روشنای گلارم       تو تقصیر نیری خوم سیه چارم
رنگ زردی خزان لیلا خطای پاییزه   رنگ زردیه کی من لیلا دوری عزیزه
زلفه سیگد لیلا تال تال بکشیم     به کمی کولا و سای دانیشم
پرو بیستون لیلا هردگ برا بین       فلک کاری کرد له یک جیا بین
بو تا بکریم لیلا دوسیمان له نو       تو داره نارنج لیلا من داره لیمو


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Erfan
آروم و عادیآروم و عادی
Erfan


                 جرم راه رفتنم نیست            ره هموار نیست

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید