.

پروردگارا
داده هایت ، نداده هایت و گرفته هایت را شکر می گویم
چون داده هایت نعمت ، نداده هایت حکمت و گرفته هایت امتحان است.یادم باشد حرفی نزنم به کسی بر بخورد
نگاهی نکنم دل کسی بلرزد
خطی ننویسم آزار دهد کسی را
که تنها دل من ؛ دل نیست
بروز رسانی 
❤️ حامد ❤️ خراب رفیق ❤️
عاشقعاشق
❤️ حامد ❤️ خراب رفیق ❤️

تنهایی هایم را در چهارچوب احساسم قاب خواهم کرد

تنهایی هایم را در چهارچوب احساسم قاب خواهم کرد

تنهایی هایم را در چهارچوب احساسم قاب خواهم کرد

شاید روزی رهگذری رد شود
تنهای هایم را بخواند...
عاشق که نه شاید دلسوزم شود
و برای همیشه بماند....مجید_مسافر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
❤️ حامد ❤️ خراب رفیق ❤️
عاشقعاشق
❤️ حامد ❤️ خراب رفیق ❤️

❤️❤️:❤️❤ گاهی سکوت می آموزد

❤️❤️:❤️❤ گاهی سکوت می آموزد

❤️❤️:❤️❤

گاهی سکوت می آموزد

بودن همیشه در فریادنیســت

اسطـوره شدن یعنی

درعین رفتــن بمـانی

یعنی باشی یـا نباشی

دوستت داشته باشند

و دلــتنگت شوند

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
❤️ حامد ❤️ خراب رفیق ❤️
عاشقعاشق
❤️ حامد ❤️ خراب رفیق ❤️

دنیا خیلی زیباتر میشد اگر مردم

دنیا خیلی زیباتر میشد اگر مردم

دنیا خیلی زیباتر میشد

اگر مردم

به جای دخالت در زندگیمان،

به درک احساسمان می پرداختند.‏

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Hossain Hakimi
آروم و عادیآروم و عادی
Hossain Hakimi

"تو واقعی ترین احساس من بودی" تنها يك نفر

"تو واقعی ترین احساس من بودی" تنها يك نفر
عشق...

"تو واقعی ترین احساس من بودی"
تنها يك نفر لايقِ هرچه باداباد است
هماني كه ديگر حال و احوال هاي تكراري
به دوست داشتن اش جواب نمي دهد
فقط خودش بايد باشد
خودش با همه ي جان و دلش

چاره اي نمي ماند جز بنويسي
امشب اگر پيشم بودي
به كجاي جهان برمي خورد؟...
جوابش هرچه مي خواهد باشد
فقط بايد نوشت، فرستاد و خوابيد
تو همان آدمِ هرچه بادابادِ منی!

مگر در زندگی چندبار پیش می آید
که آدم برای دیدنِ کسی که دیوانه وار
دوستش دارد دست و پایش بلرزد؟....

"دوستت دارم"
در زبان مردان شکلهای مختلفی دارد.
بعضی ها با یک شاخه گل،
بعضی ها با یک چشمک در یک مهمانی شلوغ،
برخی با بوسه ای آتشین در نیمه های شب...
عده ای با گفتن:"خانم، آستینم را تا میزنی؟"

اما فقط تعداد اندکی از آنها بجای
گفتن دوستت دارم،
برای معشوقه شان شعر می سرایند
با این تفاوت که میخواهند
تمام دنیا از این دوست داشتن باخبر شوند...

مگر چند بار در زندگی چراغ های خانه دلت
به دست های پر مهر کسی روشن خواهد شد
که لمس دست هایش آرزویی دیرینه است؟

مگر عشق چیست؟
جز خواستنِ تمام و کمال کسی که
زندگیت بی رویایِ او حتی یک روز نگذشته...
من با عشقِ تو تمام این ها را از سر گذرانده ام...

باور کن

"تو واقعی ترین احساسِ من بودی"...
_______________________________________________________

"بی اعتنا شدن" را هیچوقت یاد نگرفتم..
حتی زمانی که می توانستی باشی،اما نبودی...
وقت هایی که
می دانستی جز تو کسی را
نمی خواهم اما خودت را دریغ می کردی..
من حتی روزهایی که دلم گیرِ دلت و
نگاهت سمتِ دیگری بود هم "نتوانستم" بی توجهی را یاد بگیرم.
میدانی؟
من مثل تو بی تفاوت شدن را یاد نمی گیرم..
یعنی بخواهم هم نمی توانم !
چون از تو "نمی شود" بی خبر ماند
نمی شود یک روز گذشت و حالت را نپرسید..
من مثل تو بلد نیستم بی اعتنا باشم !

چون "نمی توانم دوستت نداشته باشم" ...

مشاهده همه ی 4 نظر
❤️ حامد ❤️ خراب رفیق ❤️
عاشقعاشق
❤️ حامد ❤️ خراب رفیق ❤️

میتوان زیبا زیست… نه چنان سخت که از عاطفه دلگیر

میتوان زیبا زیست…
نه چنان سخت که از عاطفه دلگیر شویم،
نه چنان بی مفهوم که بمانیم میان بد و خوب!
لحظه ها میگذرند
گرم باشیم پر از فکر و امید…
عشق باشیم و سراسر خورشید…

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
❤️ حامد ❤️ خراب رفیق ❤️
عاشقعاشق
❤️ حامد ❤️ خراب رفیق ❤️

انــســان ها به ميزان حقارتشان توهين ميكنند

انــســان ها
به ميزان حقارتشان توهين ميكنند.

به ميزان فرهنگشان عشق ميورزند.

و به ميزان كمبودهايشان آزارت ميدهند.

هرچه حقيرتر باشند، بيشتر
توهين ميكنند تا حقارتشان را جبران كنند.

هر چه فرهنگشان غني تر باشد
بيشتر به ديگران عشق ميدهند.

وهرچه هويّتشان عميق تر باشد
محترمانه تر رفتار ميكنند.

به اندازه دركشان ميفهمند،
و به اندازه شعورشان به باورها و
حرف هايشان عمل ميكنند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
❤️ حامد ❤️ خراب رفیق ❤️
عاشقعاشق
❤️ حامد ❤️ خراب رفیق ❤️

فهمیده ام که معمولی بودن شجاعت می خواهد. آدم اگر

فهمیده ام که معمولی بودن شجاعت می خواهد.
آدم اگر یاد بگیرد معمولی باشد
نه نقاشی را میگذارد کنار،
نه دماغش اگر معمولی است را عمل می کند،
نه غصه می خورد که ماشینش معمولی است،
نه حق غذا خوردن در یک سری از رستوران های معمولی را از خودش میگیرد،
نه حق لبخند زدن به یک سری آدمها را،
نه حق پوشیدن یک سری لباس ها را.
حقیقت این است که "ترین" ها همیشه در هراس زندگی می کنند. هراس هبوط (سقوط) در لایه آدم های "معمولی".
و این هراس می تواند حتی لذت زندگی،
نوشتن، درس خواندن، نقاشی کشیدن، ساز زدن،
خوردن، نوشیدن و پوشیدن را از دماغشان دربیاورد.
تصمیم گرفته ام خودِ معمولی م را پرورش دهم.
نمی خواهم دیگر آدم ها مرا فقط با "ترین" هایم به رسمیت بشناسند.
از حالا خودِ معمولی م را به معرض نمایش می گذارم
و به خود معمولی ا م عشق می ورزم
و به آدم ها هم اجازه می دهم به منِ معمولی عشق بورزند

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
❤️ حامد ❤️ خراب رفیق ❤️
عاشقعاشق
❤️ حامد ❤️ خراب رفیق ❤️

ثانیه ها می گذرد!! و من نشسته روی

ثانیه ها می گذرد!!

و من نشسته روی نیمکت دلتنگی ،

رفتن تو را به نظاره نشسته ام !!

و ناامید از بازگشت دوباره تو،

دل خوش کرده ام به خاطرات تلخ و شیرین گذشته امان....

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
❤️ حامد ❤️ خراب رفیق ❤️
عاشقعاشق
❤️ حامد ❤️ خراب رفیق ❤️

از من نرنــــــــــج… نه مغــــــرورم نه بی احســـــاس…

از من نرنــــــــــج…
نه مغــــــرورم نه بی احســـــاس…

فقط خســــته ام…

خسته از اعتــــــمادی بیــــجا…

مشاهده همه ی 3 نظر