لحظه  بروز رسانی 
پسرک معتاد
عاشقعاشق
پسرک معتاد

خب دگه برو بچ مو باید بوروم خنه شب

خب دگه
برو بچ مو باید بوروم خنه
شب خوبه برتا ارزومونوم
تا دیدار بعد خدانگهدارهمگیتابشه

مشاهده همه ی 12 نظر
پسرک معتاد
عاشقعاشق
پسرک معتاد

آخه این چه وضعیه ؟ پیراهن پاره مد شده

آخه این چه وضعیه ؟
پیراهن پاره مد شده
شلوار پاره مد شده
کلاه سوراخ مد شد
شال پاره هم مد شد
پس چرا این جوراب پاره مد نمیشه !من باید تا کی باید منتظر بمونم

مشاهده همه ی 4 نظر
پسرک معتاد
عاشقعاشق
پسرک معتاد

به یک دوس دختر اِمِرسان نیازمندیم؛ (زیبا ، جادار ،

به یک دوس دختر اِمِرسان نیازمندیم؛
(زیبا ، جادار ، مطمئن)

مشاهده همه ی 14 نظر
پسرک معتاد
عاشقعاشق
پسرک معتاد

از خارج گوسفند خریدند تو مسیر نصفشون گم شدند،

از خارج گوسفند خریدند تو مسیر نصفشون گم شدند،

ظاهرا گوسفندها تو راه فهمیدند کجا میان خودشونو پرت کردند پایین گفتند مرگ بهتر از زندگی تو ایرانه

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
پسرک معتاد
عاشقعاشق
پسرک معتاد

ﻣﻦ ﻣﻮﻧﺪﻡ ﺣﻀﺮﺕ ﻧﻮﺡ ﮐﺠﺎ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﺮﺩﻩ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻧﻮﻉ ﺣﯿﻮﻭﻥ

ﻣﻦ ﻣﻮﻧﺪﻡ ﺣﻀﺮﺕ ﻧﻮﺡ ﮐﺠﺎ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﺮﺩﻩ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻧﻮﻉ ﺣﯿﻮﻭﻥ ﺍﻭﻧﺠﺎ ﺑﻮﺩﻩ؟
ﺑﺎﺑﺎ ﺧﺐ ﻣﺜﻼ ﭘﻨﮕﻮﺋﻦ ﻭ ﺯﺭﺍﻓﻪ ﻭ ﺧﺮﺱ ﭘﺎﻧﺪﺍ ﮐﻪ ﺗﻮ ﯾﻪ ﺍﻗﻠﯿﻢ ﻧﻤﯿﮕﻨﺠﻨﺪ !!!
ﯾﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮ ﺭﺍﻩ ﺭﻓﺘﻪ ﻗﻄﺐ ﺷﻤﺎﻝ ﻭ ﭼﯿﻦ!!!
ﺍﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎ ﭘﻨﮕﻮﺋﻨﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﺮﺩﻩ ﻣﺜﻼً ﻓﻼﻥ ﺳﺎﻋﺖ ﺳﺮِ ﮐﺎﻧﺎﻝِ ﺳﻮﺋﺰ ﺑﺎﺷﯿﺪ !!
ﺣﺎﻻ ﺑﺎﺯﻡ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﯿﺴﺘﻢ، ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﺟﻨﺘﯽ ﺑﭙﺮﺳﻢ

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
پسرک معتاد
عاشقعاشق
پسرک معتاد

به شیرازیه ﻣﯿﮕـن ﻣﯿـﺎﯼ ﺑﺮﯾـﻢ ﺷَـﺒـﺎ ﺑـﺪﻭﺋﯿــﻢ؟! .

به شیرازیه ﻣﯿﮕـن ﻣﯿـﺎﯼ ﺑﺮﯾـﻢ ﺷَـﺒـﺎ ﺑـﺪﻭﺋﯿــﻢ؟!
.
.
شیرازیه میگه: بدوئیم؟؟؟کاکو من ﺭﻭﺯﻧـﺎﻣـﻪ ﻭﺭﺯﺷـﯽ ﻣﯿﺨـﻮﻧـﻢ ﻧَـﻔَـﺴَـﻢ ﻣﯿﮕﯿـﺮﻩ

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
پسرک معتاد
عاشقعاشق
پسرک معتاد

موقع خواب : شوهر : گوشیارو کجا گذاشتی ؟

موقع خواب :
شوهر : گوشیارو کجا گذاشتی ؟
زن : بالا سرت !
شوهر : چرا بالا سر خودت نذاشتی ؟
زن : چونکه سرطانزاست !
یعنی عشق میچکه !!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
پسرک معتاد
عاشقعاشق
پسرک معتاد

یارو تصادف میکنه بی هوش میشه میبرنش بیمارستان بعد از

یارو تصادف میکنه بی هوش میشه میبرنش بیمارستان
بعد از یه مدت به هوش میاد میگه : مثله اینکه تو بهشتم ؟!
زنش میگه : کوری نمیبینی نشستم کنارت !؟

مشاهده همه ی 2 نظر
پسرک معتاد
عاشقعاشق
پسرک معتاد

زندگی متأهلی یعنی به همسرت مسیج بدی: ای عشق، خداوند

زندگی متأهلی یعنی
به همسرت مسیج بدی: ای عشق، خداوند نگه‌دار تو باشد
اونوقت جواب بگیری:
یه بسته قارچ، آب‌لیمو، مرغ ، نون !

مشاهده همه ی 6 نظر
پسرک معتاد
عاشقعاشق
پسرک معتاد

زن: اگه امشب نیایی بریم خونه مامانم دیگه منو نمی‌بینی!

زن: اگه امشب نیایی بریم خونه مامانم دیگه منو نمی‌بینی!
مرد:جدی می گی؟چطور مگه؟!
زن: واسه اینكه چشمهاتو درمی‌آرم!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید