لحظه  بروز رسانی 
hastiiiiii
شیطونشیطون
hastiiiiii

زیاد که باشی زیادی میشی من بد نبودم تو داری میشی

زیاد که باشی زیادی میشی من بد نبودم تو داری میشی
هیچوقت این احساس بهت نمیساخت دلم میخواستت دلت نمیساخت
زیادی خوبی کردنم تهش داستانه واسه تو خوبی و بدی همش یکسانه
بد عادتت کردم خودم خب حقم داری خوبی که حد بگذره ته داستانه
زیادی خوبی کردنم تهش داستانه واسه تو خوبی و بدی همش یکسانه
بد عادتت کردم خودم خب حقم داری خوبی که حد بگذره ته داستانه

مشاهده همه ی 11 نظر
hastiiiiii
شیطونشیطون
hastiiiiii

@atenalfg خواهشا انقدد چررررررررررت نگو

@atenalfg
خواهشا انقدد چررررررررررت نگو

مشاهده همه ی 11 نظر
hastiiiiii
شیطونشیطون
hastiiiiii

هرچقد دور میشی بازم تو بهم نزدیک تری

هرچقد دور میشی بازم تو بهم نزدیک تری

مشاهده همه ی 47 نظر
hastiiiiii
شیطونشیطون
hastiiiiii

اونا ب من خندیدن چون ک متفاوت بودم من ب

اونا ب من خندیدن چون ک متفاوت بودم
من ب اونا خندیدم چون همه شکل هم بودن...

مشاهده همه ی 9 نظر
hastiiiiii
شیطونشیطون
hastiiiiii

نامش تاریکیست اینجا هنوز روشن است شاید تاریک و روشن اما

نامش تاریکیست اینجا هنوز روشن است شاید تاریک و روشن اما حقیقت این نیست !!

مشاهده همه ی 3 نظر
hastiiiiii
شیطونشیطون
hastiiiiii

کی ب جز تو حال منه دیوونه رو میفهمه

کی ب جز تو حال منه دیوونه رو میفهمه

مشاهده همه ی 25 نظر
golyad
شیطونشیطون
golyad

تولد اجی تنیم مبارک.ایشالله زیر سایه خودم دویستو پنجاهو دوسال و

تولد اجی تنیم مبارک.ایشالله زیر سایه خودم دویستو پنجاهو دوسال و

تولد اجی تنیم مبارک.ایشالله زیر سایه خودم دویستو پنجاهو دوسال و اندی شرافتمندانه بزیستی.یا زیست کنی.نمیدونم همین مایه ها.ههههههههههههههههه
@hasti-shariati

مشاهده همه ی 47 نظر