لحظه  بروز رسانی 
*نـادر*لبخندعشق
آروم و عادیآروم و عادی
*نـادر*لبخندعشق

ﭘﺮﻭﺭﺩﮔﺎﺭﺍ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﻪ

ﭘﺮﻭﺭﺩﮔﺎﺭﺍ 
 ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﻪ

ﭘﺮﻭﺭﺩﮔﺎﺭﺍﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﻪ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻢ ﻋﺸﻖ ﺣﻘﯿﻘﯽ

ﺳﻼﻣﺘﯽ، ﺁﺭﺍﻣﺶ، ﻭ ﻧﯿﮑﺒﺨﺘﯽ ﺁﺭﺯﻭ ﺩﺍﺭﻡ

ﺧﺪﺍﯾﺎ ﻋﻄﺎ ﮐﻦ ﺑﻪ ﺁﻧﺎﻥ ﻫﺮآنچه ﺑﺮﺍﯾﺸﺎﻥ ﺧﯿﺮ ﺍﺳﺖ

ﻭ ﺩﻟﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﻟﺒﺮﯾﺰ ﮐﻦ ﺍﺯ ﺷﺎﺩﯼ

ﻭ ﻟﺒﺎﻧﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﮔﻞ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺷﮑﻮﻓﺎ ﮐﻦ

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
*نـادر*لبخندعشق
آروم و عادیآروم و عادی
*نـادر*لبخندعشق

خدایا در انبوه مشکلات و سختی ها

خدایا در انبوه مشکلات و سختی ها

خدایا

در انبوه مشکلات و سختی ها

در خواستن ها و نرسیدن ها

در هراس های واهی دنیا و ترسیدن ها

همه جا تو تنها پناه دل بی پنهاه منی

تو که باشی همه ی سختی ها آسون میشن

با تو دلم آروم میگیره و به آینده دلم قرص میشهتو که باشی

از دیروز تجربه بدست میاورم

از امروز استفاده میکنم

و به فردا امیدوارمخدایا پناهم باش

که غیر تو مرا پناهگاهی نیست …

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
حالم بد*لبخند عشق*
حالم بد*لبخند عشق*

سلام دوستان اگه کسی اهل سورک ساری هس برام پیام

سلام دوستان
اگه کسی اهل سورک ساری هس برام پیام بذاره
ممنون میشم
خاهش میکنم

مشاهده همه ی 6 نظر