لحظه  بروز رسانی 
امید افتخاری
آروم و عادیآروم و عادی
امید افتخاری

شايد زندگي آن جشني نباشد که آرزويش را داشتي، اما حال

شايد زندگي آن جشني نباشد که آرزويش را داشتي، اما حال که به آن دعوت شدي تا ميتواني زيبا برقص.
----
big_gold_rush_dance_of_the_rolls.jpg

مشاهده همه ی 18 نظر
hasti
hasti

00cd33a9849c290c49d88c194bfdc3fd-425

مشاهده همه ی 106 نظر
hasti
hasti

جاذبه های گردشگری بوشهر

جاذبه های گردشگری بوشهر
134d4838117319c253e9df93a21bbc1a.jpg
2847442-4258988.jpg
2847442-4258993.jpg
2847442-4258994.jpg
2847442-4258997.jpg
2847442-4259007.jpg
2847442-4259011.jpg
2847442-4259014.jpg2847442-4259030.jpg
2847442-4259034.jpg
2847442-4259036.jpg
2847442-4259037.jpg

مشاهده همه ی 99 نظر
hasti
hasti

mo (20)

مشاهده همه ی 140 نظر
keyvan
آروم و عادیآروم و عادی
keyvan

غمگینے آدم هایے ڪه "دوستـــــــــــــشاטּ" دارܢܢ "غمگیـــــــــــــــــنم" میڪند. گاهے "

غمگینے آدم هایے ڪه "دوستـــــــــــــشاטּ" دارܢܢ
"
غمگیـــــــــــــــــنم" میڪند...
گاهے "دلــــــــــــــــــم"میخواهد با انگشتانم،
گوشه "لبـــــــــــــــــشاטּ" را بالا ببرܢܢ تا شاید"خنـــــــــــــــده" یادشاטּ بیاید...
اینڪه ڪارے از"دستـــــــــــــــم" بر نمی آید،
اینڪه زورم به "دنـــــــــــــــــــیا" نمے رسد،
عجیب "تـــــــــــــــــلخ" است...!

مشاهده همه ی 40 نظر
hasti
hasti

http://www.axgig.com/images/16836531218656889146.png

مشاهده همه ی 127 نظر