لحظه  بروز رسانی 
سکوت تلخ
سکوت تلخ

آرام تر سكـــــوت كن      

آرام تر سكـــــوت كن

 

 

 

 

 

صداى  بی تفاوتى هايت آزارم مى دهــــدمشاهده همه ی 9 نظر
hessam
hessam

آنهایی که بودنت را قدر نمیشناسند رفتنت را نامردی

آنهایی که بودنت را قدر نمیشناسند رفتنت را نامردی می خوانند

مشاهده همه ی 2 نظر
محمد
شیطونشیطون
محمد
پست شماره 309580210 از محمد


مشاهده همه ی 1 نظر