لحظه  بروز رسانی 
helena
helena

یک سال غیر فعال بودم سلام به همه ی

یک سال غیر فعال بودم
سلام به همه ی دوستانی که منو میشناسن
امیدوارم در مبارزه سخت با کرونا سالم و سلامت باشین

مشاهده همه ی 4 نظر
helena
helena

دختره همه کار رو صورتش کرده مژه مصنوعی

دختره همه کار رو صورتش کرده
مژه مصنوعی
لنز رنگی
جراحی بینی
پرتز گونه
تتو ابرو
و...
قدرت خدا ....نمی دونم چرا بازم زشته😄😂

مشاهده همه ی 8 نظر
helena
helena

چه حالی داره بغل کردنت تو این حالت😉

چه حالی داره بغل کردنت تو این حالت😉

چه حالی داره بغل کردنت تو این حالت😉

مشاهده همه ی 14 نظر
helena
helena
ای جان

ای جان

مشاهده همه ی 13 نظر