لحظه  بروز رسانی 
shabnam
آروم و عادیآروم و عادی
shabnam

اول نامه جای دل تنگ چند تا نقطه چین میگذارم.جای اسم

اول نامه جای دل تنگ چند تا نقطه چین میگذارم.جای اسم

اول نامه جای دل تنگ چند تا نقطه چین میگذارم
...
جای اسم قشنگت سر سطر
نازنین نازنین
میگذارم!
گفتن از تو ولی کار من نیست..
پس قلم را زمین میگذارم!

مشاهده همه ی 1 نظر
shabnam
آروم و عادیآروم و عادی
shabnam

تو را بس منتظر ماندماوتاندی لحظه لر مندنبدان که دوستت دارماینان

تو را بس منتظر ماندم
اوتاندی لحظه لر مندن
بدان که دوستت دارم
اینان بو یاشلی گزلردن
سفر از تو...
گذر از تو...
فقط گز یولدمک مندن
بدان با یک نگاه تو
گوتاردی غصه لر مندن!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
shabnam
آروم و عادیآروم و عادی
shabnam

خسته زندگی کرده ام.می خواهم کمی هم زندگی را خسته کنم!

خسته زندگی کرده ام.می خواهم کمی هم زندگی را خسته کنم!

خسته زندگی کرده ام...
می خواهم کمی هم زندگی را خسته کنم!

مشاهده همه ی 1 نظر
shabnam
آروم و عادیآروم و عادی
shabnam

خسته زندگی کرده ام. میخواهم کمی هم زندگی را خسته کنم!

خسته زندگی کرده ام. میخواهم کمی هم زندگی را خسته کنم!

خسته زندگی کرده ام... میخواهم کمی هم زندگی را خسته کنم!

مشاهده همه ی 1 نظر
shabnam
آروم و عادیآروم و عادی
shabnam

نبار باران زمین جای قشنگی نیست.اینجا گل در عقد زنبور است،

نبار باران زمین جای قشنگی نیست.اینجا گل در عقد زنبور است،

نبار باران زمین جای قشنگی نیست...
اینجا گل در عقد زنبور است، ولی پروانه را هم دوست دارد...
نبار باران!
زمین جای قشنگی نیست...

مشاهده همه ی 1 نظر