لحظه  بروز رسانی 
هیمن
مهربونمهربون
هیمن

 زندگی و مرگ جان شاهویلیام شکسپیرحمیدرضا ابراهیمیانتشارات افرازجان شاه یا کینگ

 50972-53016.jpg

زندگی و مرگ جان شاه

ویلیام شکسپیر

حمیدرضا ابراهیمی

انتشارات افراز

جان شاه یا کینگ جان همون شاه معروف توی افسانه رابین هود هست برادر ریچارد شیردل . نمایش نامه شکسپیر هم به دوران پادشاهی اون و دسیسه ها و توطئه درباریان می پردازد و البته نگاهی هم به دربار فرانسه و فیلیپ داریم و جنگی که نهایت به نابودی جان شاه منجر می شه .

این کتاب اولین نمایش نامه تاریخی شکسپیر هست که ظاهرا سی سال بعد از نوشتن چاپ می شه و به علت یه سری جملات شعار گونه اش شهرت پیدا کرده که نمایشی میهن پرستانه است . کتاب بدی نیست من شخصا از چنین نمایشی وقتی می تونم لذت ببرم که در مورد وقایع تاریخیش اطلاع داشته باشم کامل بدونم چی به چیه و بعد درگیر ادبیات موضوع بشم برای شناخت وقایع تاریخی هم که نمایش نامه موثر نیست بنابرین چون هیچی در مورد پادشاهان انگلیس نمی دونم اون قدر درگیر فهم روند تاریخی ماجرا هستم که  مجالی برای درک ادبی نمی مونه .

اینم تازه های نشر از شکسپیر.

قسمت های زیبایی از کتاب

آیا بازی کردن با باور مردم و کوچک شمردن آن ، ریشخند کردن خداوند نیست ؟

من از فراوانی خشم در حال سوختنم ، کسی که خشم او را چنین گداخته باشد ،چیز دیگری آرامش نتواند کرد ، هیچ چیز مگر خون .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید