لحظه  بروز رسانی 
امیرعلی (معمارطلای ناب)
ناراحتناراحت
امیرعلی (معمارطلای ناب)

زندگی به تو میخندد هنگامی که ناراحتی زندگی

زندگی به تو میخندد هنگامی که ناراحتی

زندگی به تو لبخند میزند هنگامی که خوشحالی

زندگی تسلیم تو میشود هنگامی که دیگران را خوشحال میکنی...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
امیرعلی (معمارطلای ناب)
ناراحتناراحت
امیرعلی (معمارطلای ناب)

رحمت فراوان آمده ظلمت به پایان آمده زیباترین

رحمت فراوان آمده ظلمت به پایان آمده

زیباترین مخلوق ربّ احمد نمایان آمده

او آمده تا رحمت حق را به ما اهدا کند

تنها زحق دم مى‏زند تا سرّ حق افشا کند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید