لحظه  بروز رسانی 
امیرعلی(بادیگارد طلای ناب)
ولخرجولخرج
امیرعلی(بادیگارد طلای ناب)

خوب گوش کن صدای قدم ها؛ صدای سایش کفش ها

خوب گوش کن صدای قدم ها؛
صدای سایش کفش ها بر سینه جاده ها؛
کسی می گوید بیا!
چند روز است که در راهی و باز هم خسته نمی شوی.
چون تو خوب این صدا را می شناسی.
صدای حسین را که بی وقفه می گوید بیا بیا بیا…

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید