لحظه  بروز رسانی 
محسن/ مانتی پیانا
محسن/ مانتی پیانا

فرقی نمیکند بهار باشد یا زمستان انار دل من

فرقی نمیکند بهار باشد یا زمستان

انار دل من فصل ندارد...

کافی است تو بخندی تا بیفتد

چهره درهم بکشی، ترک بردارد...

 

مشاهده همه ی 5 نظر
محسن/ مانتی پیانا
محسن/ مانتی پیانا

مشاهده همه ی 1 نظر
محسن/ مانتی پیانا
محسن/ مانتی پیانا

یک سیب افتاد و جهان از قانون جاذبه باخبر شد

یک سیب افتاد و جهان از قانون جاذبه باخبر شد

ولی هزاران جسد افتاد و بشر معنی انسانیت را درک نکرد …

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
محسن/ مانتی پیانا
محسن/ مانتی پیانا

من خود را از روی تعداد موانعی که در مسیرم


من خود را از روی تعداد موانعی که در مسیرم قرار گفته است معنی نمی کنم؛
من خود را از شجاعتی که پیدا کرده ام تا هدفهای تازه ام را با جدیت دنبال کنم معنی میکنم…
من خود را از روی تعداد ناامیدی هایی که با آنها موجه شده ام معنی نمی کنم؛
من خود را از روی بخشش و ایمانی که برای آغاز دوباره پیدا کرده ام معنی می کنم…
من خود را از روی اینکه یک رابطه چقدر بطول انجامیده است معنی نمی کنم؛
من خود را از مقداری که تا کنون عشق ورزیده ام و خواهم ورزید معنی میکنم…
من خود را از روی دفعاتی که زمین خورده ام معنی نمی کنم؛
من خود را از روی دفعاتی که روی پای خود ایستاده ام و مبارزه کرده ام معنی می کنم…

من درد خود نیستم…
من گذشته ام نیستم…

من آنی هستم که از آتش برخواسته است… .


مشاهده همه ی 2 نظر