لحظه  بروز رسانی 
✫ هلن
✫ هلن

آمدی و رفتی اما با که گویم این حکایت غمگسارا

آمدی و رفتی اما با که گویم این حکایت
غمگسارا همچنان غم باقی و غمخوار باقی

کافر نعمت نباشم بارها روی تو دیدم
لیک هر بارت که بینم شوق دیگربار باقی


ُ#شهریار

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
✫ هلن
✫ هلن

من آن روزی که دل بستم به زلفش پریشان خواستم

من آن روزی که دل بستم به زلفش
پریشان خواستم ایام خود را

به عشق از من نام و نشانی
که گم کردم نشان و نام خود را


ُ#فروغی_بسطامی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
✫ هلن
✫ هلن

حسرت نداشتنت ازچشمانم چڪه می‌ڪند؛ #الميرا_غضنفرى

حسرت نداشتنت ازچشمانم چڪه می‌ڪند؛‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌292

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
✫ هلن
✫ هلن

سرگذشت دل من زندگی نامهٔ انسان است

سرگذشت دل من

زندگی نامهٔ انسان است

که لبش دوخته‌اند

زنده‌اش سوخته‌اند

و به دارش زده‌اند ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
✫ هلن
✫ هلن

عاقبت در سینه ام دل از تپیدن بازماند

عاقبت در
سینه ام دل از تپیدن بازماند
بس که پر زد درقفس این مرغ از پرواز ماند

سوختم و زخاطرم
زنگ کدورت برنخــاست
رفت خاکستر به باد، آیینه بی پرداز ماند

..

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
✫ هلن
✫ هلن

ای بی وفا ، چه چاره کنم

ای بی وفا ،
چه چاره کنم
با جفای تو ؟

تا کی
جفا کشم
به امیدِ وفای تو ؟

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
✫ هلن
✫ هلن

خاموش از آن شدم. ڪه به جایی نمی

خاموش از آن شدم...

ڪه به جایی نمی رسد ...

فریاد های جنگلِ در حالِ سوختن...!برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
✫ هلن
✫ هلن

دلم گرفته دلم عجیب گرفته است و هیچ چیز،

دلم گرفته
دلم عجیب گرفته است
و هیچ چیز،
نه این دقایق خوشبو، که روی شاخهٔ نارنج می‌شود خاموش
نه این صداقت حرفی، که در سکوت میان دو برگ این گل شب بوست
نه هیچ چیز مرا از هجوم خالی اطراف نمی‌رهاند
و فکر می‌کنم
که این ترنم موزون حزن تا به ابد
شنیده خواهد شد...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
✫ هلن
✫ هلن

هی فلانی ! زندگی شايد همين باشد ؛

هی فلانی !
زندگی
شايد همين باشد ؛
يک فريبِ ساده و کوچک
آن هم از دست عزيزی
که تو دنيا را
جز برای او !
و جز با او !
نمی خواهی
من گمانم
زندگی بايد همين باشد !


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
✫ هلن
✫ هلن

چه اصراری که اسرارم بدانی اگر سِرّ است، پرسیدن ندارد

چه اصراری که اسرارم بدانی
اگر سِرّ است، پرسیدن ندارد

مرا بگذار و شعرم خوان که شاعر شنیدن
دارد و دیدن ندارد 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید