لحظه  بروز رسانی 
✓هنگامه‍✓
✓هنگامه‍✓

در این روزهای پایانی سال امیدوارم همه‌ی اونایی

در این روزهای پایانی سال
امیدوارم
همه‌ی اونایی که تو این سالها،
به هر دری زدن بسته بود،
خدا در رحمت رو براشون باز کنه
و همه در سال جدید
پیش رو به آرزوهای خوبشون برسن
و هیچ دلی غمگین نمونه ❤️

همسفرعشق...
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
✓هنگامه‍✓
✓هنگامه‍✓

در روزگاری زندگی میکنیم که مردمانش به ریشمان میخندند

در روزگاری زندگی میکنیم که
مردمانش به ریشمان میخندند
از موفقیتمان ناراحت میشوند
به لحظاتمان حسودی میکنن
و چشم دیدنمان را ندارند
جالب اینجاست که
هرموقع ما را میبینند
دقیقا چند دقیقه قبلش داشتند از خوبی‌های ما میگفتند!

همسفرعشق...
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
✓هنگامه‍✓
✓هنگامه‍✓

هر وقت وعده‌های مسئولین رو میشنوم یاد این داستان میفتم

هر وقت وعده‌های مسئولین رو میشنوم یاد این داستان میفتم...

پادشاهى هنگام بازگشت به قصر سربازی را دید که با لباسى اندک در سرما نگهبانى ميداد.از او پرسید: سردت نیست؟ نگهبان گفت: چرا اما لباس گرم ندارم و مجبورم تحمل کنم...

پادشاه گفت: من الان داخل قصر مى‌روم و مى‌گویم یکى از لباس‌هاى گرم مرا برایت بیاورند. نگهبان ذوق زده شد و از پادشاه تشکر کرد. اما پادشاه به محض ورود به داخل قصر وعده‌اش را فراموش کرد...
صبح روز بعد جسد سرمازده سرباز را در حوالى قصر پیدا کردند، در حالى که در کنارش با خطى ناخوانا نوشته بود:

من هر شب با همین لباس کم سرما را تحمل مى‌کردم اما وعده لباس گرم تو مرا از پا درآورد...

همسفرعشق...
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
✓هنگامه‍✓
✓هنگامه‍✓

چه دروغ بزرگیست!!! زمان همه چیز را حل میکند

چه دروغ بزرگیست!!!
زمان همه چیز را حل میکند...

زمــــان
فقط موهایمان را سفید کرد
زخمهایمان را کهنه
و دردمان را بزرگتر
دلتنگیمان را بیشتر
روزگارمان را سیاه تر...!!!

بیزارم از هر دردی که درمانش "زمان" است.
زمانی که دق مـﮯدهد تا بگذرد

‌‌ ‎

همسفرعشق...
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
✓هنگامه‍✓
✓هنگامه‍✓

💕آنان که به قضاوت زندگی دیگران می نشینند،

💕آنان که به قضاوت زندگی
دیگران می نشینند،
از این حقیقت غافلند که
با صرف نیروی خود در این
زمینه، خویشتن را از
آرامش و صفای باطن
محروم می کنند.

همسفرعشق...
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
✓هنگامه‍✓
✓هنگامه‍✓

💕در حضور هفت گروه هفت کار را مخفی کن تا

💕در حضور هفت گروه
هفت کار را مخفی کن تا سعادتمند گردی:

- ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﯾتیم، ﺍﺯ ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﺕ ﻧﮕﻮ.
-ﺩﺭ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﯿﻤﺎﺭ، ﺳﻼﻣﺘﯽﺍﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﺧﺶ ﻧﮑﺶ.

-ﺩﺭ ﺣﻀﻮﺭ ﻧﺎﺗﻮﺍﻥ، ﻗﺪﺭﺕﻧﻤﺎﯾﯽ ﻧﮑﻦ.
-ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻏﺼﻪﺩﺍﺭ، ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ نکن.

-ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ، ﺁﺯﺍﺩﯼﺍﺕ ﺭﺍ ﺟﻠﻮﻩﻧﻤﺎﯾﯽ نکن.
-ﺩﺭ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﯽﺑﭽﻪ، ﺍﺯ ﺑﭽﻪﻫﺎﯾﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﮑﻦ.
-ﺩﺭ ﺣﻀﻮﺭ ﻓﻘﯿﺮ، ﺩﻡ ﺍﺯ ﻣﺎلت ﻧﺰﻥ.

امام علی (ع)

همسفرعشق...
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
✓هنگامه‍✓
✓هنگامه‍✓

نه پول را خیلی عزیز بدانید و نه بی

نه پول را خیلی عزیز بدانید
و نه بی ارزش
پول خدمتکار خوبی است
ولی رئیس بسیار بدی است

نه بواسطه پولداری حس ارباب بودن بهتان دست بدهد
نه بخاطر پول بنده کسی جز خدا باش

پول فقط یک وسیله است
پول شخصیت نمی اورد

چه بسیارافرادی که نه سواد داشتند نه پول
اما در دل مردم جا داشته و درهر مجلسی آنها را بالای محفل می نشاندند

پول امروزدست تو
و فردا با دیگریست
بخاطرچیزی که مال دنیاست ارزش خودتان را پایین نیاورید

همسفرعشق...
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
✓هنگامه‍✓
✓هنگامه‍✓

ﭼﻨﺪ ﺩﺭﻭﻍ ﺭﺍﯾﺞ ﺑﯿﻦ ﻣﺎ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎﻥ : ۱

ﭼﻨﺪ ﺩﺭﻭﻍ ﺭﺍﯾﺞ ﺑﯿﻦ ﻣﺎ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎﻥ : ۱

ﭼﻨﺪ ﺩﺭﻭﻍ ﺭﺍﯾﺞ ﺑﯿﻦ ﻣﺎ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎﻥ :

۱ - ﮐﺎﺭ ﮐﻪ ﻋﺎﺭ ﻧﯿﺴﺖ !
۲ - ﭘﻮﻝ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻧﻤﯿﺎﺭﻩ !
۳ - چی فکر کردی؟ ، ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﺍﺭﻩ !
۴ - ﺗﻼﺵ ﮐﻨﯽ ﺑﻪ ﻫﺮﭼﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮﺍﯼ ﻣﯿﺮﺳﯽ !
۵ - ﭘﻮﻝ ﭼﺮﮎ ﮐﻒ ﺩﺳﺘﻪ !
۶ - ﺑﭽﻪ ، ﺩﺧﺘﺮ / ﭘﺴﺮﺵ ﻓﺮﻕ ﻧﻤﯿﮑﻨﻪ !
۷ - ﻭ ﭘﺮ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩﺗﺮﯾﻦ ﺩﺭﻭﻍ ، ﭘﺸﺖ ﺗﻠﻔﻦ ﺍﻭﻧﻢ ﺳﻼﻡ میرسونه

همسفرعشق...
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید