لحظه  بروز رسانی 
☠سروشღ
☠سروشღ

رفتم سوپر مارکت میگم آقابستنی هاتون پاکه؟میگه نه ریدم توشون.والا ملت

رفتم سوپر مارکت میگم آقابستنی هاتون پاکه؟میگه نه ریدم توشون....والا ملت اعصاب ندارنا!!!!!!!!!!!!!!

مشاهده همه ی 2 نظر