لحظه  بروز رسانی 
❻Hiden-saman❻
آروم و عادیآروم و عادی
❻Hiden-saman❻

****** برای یک روز هم که شده دنبال

******

برای یک روز هم که شده دنبال چیزهایی که نداری نرو و از چیزهایی که داری لذت ببر

ستـــارگـــان
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
❻Hiden-saman❻
آروم و عادیآروم و عادی
❻Hiden-saman❻

مرا ببخش . که هیچکدام از شعرهایی که سرودم

مرا ببخش ..
که هیچکدام از شعرهایی که
سرودم از حفظ نیستم ..
باور کن
شاعر ترین شاعران هم که
چشمت را ببینند
الفـــــــــــــبا
یادشان میرود
حروف
فراموششان میشود
میشوند آلزایمری ترین های قرن ..

ستـــارگـــان
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
❻Hiden-saman❻
آروم و عادیآروم و عادی
❻Hiden-saman❻
من

من

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید