لحظه  بروز رسانی 
hiva
hiva

از خیاطی پرسیدند: زندگی چیست ؟گفت : دوختن پارگی های

از خیاطی پرسیدند: زندگی چیست ؟گفت : دوختن پارگی های روح با نخ توبه !!! از باغبانی پرسیدند : زندگی چیست ؟گفت : کاشت بذر عشق در زمین دلها زیر نور ایمان !!! از باستان شناسی پرسیدند : زندگی چیست ؟گفت : کاویدن جانها برای استخراج گوهر درون !!! از آیینه فروشی پرسیدند : زندگی چیست ؟گفت : زدودن غبار آیینه دل با شیشه پاک کن توکل !! از میوه فروشی پرسیدند : زندگی چیست ؟گفت : دست چین خوبی ها در صندوقچه دل !....

مشاهده همه ی 3 نظر
hiva
hiva

تنهایی  را به بودن در جمعی که به آن تعلق ندارم 

تنهایی 

را به بودن در جمعی که به آن تعلق ندارم 

ترجیح 
میدهم

مشاهده همه ی 1 نظر
hiva
hiva

برنج بدون دخالت برنج آبلیمو بدون دخالت لیمو رب

برنج بدون دخالت برنج
آبلیمو بدون دخالت لیمو
رب گوجه بدون دخالت گوجه
آب معدنی بدون دخالت آب
خدا بعدیش رو بخیر کنه

مشاهده همه ی 1 نظر
hiva
hiva

گفتی تا سیگاری دود کنی برگشتم ! زندگیم دود شد ،

گفتی تا سیگاری دود کنی برگشتم !
زندگیم دود شد ، کجا ماندی ؟؟؟

مشاهده همه ی 2 نظر
hiva
hiva

دوست خوب من اینهمه به خودت مغرور نباش ؛ توهم

دوست خوب من
اینهمه به خودت مغرور نباش ؛
توهم مثل من تا چشم بهم بزنی می بینی وسط اتوبوس یکی داره بهت میگه :
پدر جان !
شما بفرما بشین جای من ...!

مشاهده همه ی 2 نظر
hiva
hiva

ای دوست، ما همانیم که بایاد تو مستیم هنوز

ای دوست،
ما همانیم که بایاد تو مستیم هنوز...
از دوری تو جام بدستیم هنوز...
درخلوت خود،یاد ما باش که ما،
درخلوت خود،یاد تو هستیم هنوز..

مشاهده همه ی 1 نظر
hiva
hiva

دختر خانم های محترم، چنانچه به معجزه اعتقادی ندارید مَن از

دختر خانم های محترم، چنانچه به معجزه اعتقادی ندارید
مَن از همین جا اعلام میکنم میتوانم ۹۰ % زیبایی شما را با یک دستمالِ مرطوب پاک کنم!

مشاهده همه ی 1 نظر