لحظه  بروز رسانی 
hiwa
hiwa

خوشا آن دل! که دلدارش تو گردی خوشا جانی! که

خوشا آن دل! که دلدارش تو گردی
خوشا جانی! که جانانش تو باشی

عراقی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
hiwa
hiwa

خوشا آن دل! که دلدارش تو گردی خوشا جانی! که

خوشا آن دل! که دلدارش تو گردی
خوشا جانی! که جانانش تو باشی

عراقی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
hiwa
hiwa

خوشا آن دل! که دلدارش تو گردی خوشا جانی! که

خوشا آن دل! که دلدارش تو گردی
خوشا جانی! که جانانش تو باشی

عراقی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
hiwa
hiwa

عشق تو چیزی دارد که به من آرامش می‌بخشد حتی

عشق تو چیزی دارد که به من آرامش می‌بخشد
حتی اگر همه جهان بلرزد
من با عشق تو محکم و استوار بی ترس می‌خوابم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
hiwa
hiwa

وقت است که بنشینی و گیسو بگشایی تا با تو

وقت است که بنشینی و گیسو بگشایی
تا با تو بگویم غم شب‌های جدایی
هوشنگ ابتهاج

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
hiwa
hiwa

مانند یک بهار مانند یک عبور از راه می رسی

مانند یک بهار مانند یک عبور
از راه می رسی و مرا تازه می کنی

همراه تو هزار عشق از راه می رسد
همراه تو بهار
بر دشت خشک سینه من سبز می شود

وقتی تو می رسی، در کوچه های خلوت و تاریک قلب من مهتاب می دمد
وقتی تو می رسی
ای آرزوی گم شده بغض های من
من نیز با تو به عشق می رسم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
hiwa
hiwa

تمام قرارهایمان را روی ساعت مچی ام بسته

تمام قرارهایمان را

روی ساعت مچی ام بسته بودم

تو اما ...

حواست پرت بود

پرتِ پرت

دورِ دور

و من سال هاست دستم بند است

به آمدنت.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
hiwa
hiwa

اگر مردم به هم پیوست گیرند زمام از

اگر مردم به هم پیوست گیرند

زمام از دست شیخ پست گیرنددر میخانه ها را باز دارند

همه پیمانه ها در دست گیرنددوباره عشق را جاری نمایند

ز ساقی باده هر چه هست گیرندبسوزانند دار و غلّ و زنجیر

دگر منسوخ گردد مست گیرند

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
hiwa
hiwa

از مرگت ناراحت نمی شوم اگر قرار باشد

از مرگت ناراحت نمی شوم

اگر قرار باشد

پیش من

که پیش از تو رفتم بیایی.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
hiwa
hiwa

درسکوت دادگاه سرنوشت عشق برما حکم سنگینی نوشت گفته

درسکوت دادگاه سرنوشت
عشق برما حکم سنگینی نوشت
گفته شد دل داده ها از هم جدا
وای بر این حکم و این قانون زشت

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید