لحظه  بروز رسانی 
mohsen
خنگخنگ
mohsen

‏بهترين تعريفى كه از افسردگى شنيدم: جنگ بين مغزى كه

‏بهترين تعريفى كه از افسردگى شنيدم:
جنگ بين مغزى كه مى خواد بميره و بدنى كه مى خواد زنده بمونه

نظرات برای این پست غیر فعال است