لحظه  بروز رسانی 
★▂ ▃ ▅ ▆ ho590 ▆ ▅ ▃ ▂ ★
مهربونمهربون
★▂ ▃ ▅ ▆ ho590 ▆ ▅ ▃ ▂ ★

لحظه مرگ - دکلمه زیبای نامه خداحافظی گابریل گارسیا مارکز

 لینک
لحظه مرگ - دکلمه زیبای نامه خداحافظی گابریل گارسیا مارکز

لحظه مرگ - دکلمه زیبای نامه خداحافظی گابریل گارسیا مارکز

+ دانلود کلیپ از لینک پیکوفایل 38 مگابایت
http://www.sarbazeakhar.ir/post/320

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
★▂ ▃ ▅ ▆ ho590 ▆ ▅ ▃ ▂ ★
مهربونمهربون
★▂ ▃ ▅ ▆ ho590 ▆ ▅ ▃ ▂ ★

آسیب های فضای مجازی از استاد رائفی پور سخنان متأثر

آسیب های فضای مجازی از استاد رائفی پور سخنان متأثر

آسیب های فضای مجازی از استاد رائفی پور

سخنان متأثر کننده استاد رائفی‌پور در اهمیت و مراقبت از خود در محیط مجازی و شبکه‌های اجتماعی
http://www.sarbazeakhar.ir/post/194

گروه عاشقی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
★▂ ▃ ▅ ▆ ho590 ▆ ▅ ▃ ▂ ★
مهربونمهربون
★▂ ▃ ▅ ▆ ho590 ▆ ▅ ▃ ▂ ★

آسیب های فضای مجازی از استاد رائفی پور سخنان متأثر

آسیب های فضای مجازی از استاد رائفی پور سخنان متأثر

آسیب های فضای مجازی از استاد رائفی پور

سخنان متأثر کننده استاد رائفی‌پور در اهمیت و مراقبت از خود در محیط مجازی و شبکه‌های اجتماعی
http://www.sarbazeakhar.ir/post/194

رازها و نیازها
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
★▂ ▃ ▅ ▆ ho590 ▆ ▅ ▃ ▂ ★
مهربونمهربون
★▂ ▃ ▅ ▆ ho590 ▆ ▅ ▃ ▂ ★

آسیب های فضای مجازی از استاد رائفی پور سخنان متأثر

آسیب های فضای مجازی از استاد رائفی پور سخنان متأثر

آسیب های فضای مجازی از استاد رائفی پور

سخنان متأثر کننده استاد رائفی‌پور در اهمیت و مراقبت از خود در محیط مجازی و شبکه‌های اجتماعی
http://www.sarbazeakhar.ir/post/194

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
★▂ ▃ ▅ ▆ ho590 ▆ ▅ ▃ ▂ ★
مهربونمهربون
★▂ ▃ ▅ ▆ ho590 ▆ ▅ ▃ ▂ ★

حجاب نمایشی در اینستاگرام و کشف حجاب تدریجی پندار شناسی اینستاگرام

حجاب نمایشی در اینستاگرام و کشف حجاب تدریجی

پندار شناسی اینستاگرام

عکس سلفی، فردگرایی سوبژکتیویستی
حجاب نمایشی و کشف حجاب تدریجی؛


در این میان حضور تصویری عفیفانه ی زنان و دختران در اینستاگرام مساله ی متناقض نمای دیگری است. آنها هم خود را می پوشانند و هم به رخ می کشند. نمایش شیوه ی پوشش نوعی ابزار ابراز هویت استبرای مطالعه این مطلب به لینک زیر مراجعه فرمایید :


http://www.sarbazeakhar.ir/post/7رازها و نیازها
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
★▂ ▃ ▅ ▆ ho590 ▆ ▅ ▃ ▂ ★
مهربونمهربون
★▂ ▃ ▅ ▆ ho590 ▆ ▅ ▃ ▂ ★

حجاب نمایشی در اینستاگرام و کشف حجاب تدریجی پندار شناسی اینستاگرام

حجاب نمایشی در اینستاگرام و کشف حجاب تدریجی

پندار شناسی اینستاگرام

عکس سلفی، فردگرایی سوبژکتیویستی
حجاب نمایشی و کشف حجاب تدریجی؛


در این میان حضور تصویری عفیفانه ی زنان و دختران در اینستاگرام مساله ی متناقض نمای دیگری است. آنها هم خود را می پوشانند و هم به رخ می کشند. نمایش شیوه ی پوشش نوعی ابزار ابراز هویت استبرای مطالعه این مطلب به لینک زیر مراجعه فرمایید :


http://www.sarbazeakhar.ir/post/7برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
★▂ ▃ ▅ ▆ ho590 ▆ ▅ ▃ ▂ ★
مهربونمهربون
★▂ ▃ ▅ ▆ ho590 ▆ ▅ ▃ ▂ ★

تلگرام مزخرف ترین شبکه اجتماعی است استاد رائفی پور این شبکه

تلگرام مزخرف ترین شبکه اجتماعی است

استاد رائفی پوراین شبکه بی اعتبار به غیر از ایران در هیچ کشور دیگری در دنیا رواج ندارد بنابراین این شبکه به نوعی ما ایرانیان را بیشتر در خودمان زندانی کرده است که حتی جلوی تاثیر جهانی که در شبکه های اینستاگرام و فیسبوک و توییتر را خواهیم داشت را گرفته است . آیا از خودتان پرسیده اید که چرا مثل اینستاگرام، توییتر و فیسبوک به هر کاربر آدرس اینترنتی مجاز از طرف تلگرام داده نمی شود که بتوان از طریق مرورگر در دسترس باشد. یا چرا هشتگ های (#) استفاده شده در این شبکه بازتاب و تاثیر مثبت ندارد.برای دانلود کلیپ و مطالعه مطلب به لینک زیر مراجعه فرمایید:
http://www.sarbazeakhar.ir/post/182
رازها و نیازها
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
★▂ ▃ ▅ ▆ ho590 ▆ ▅ ▃ ▂ ★
مهربونمهربون
★▂ ▃ ▅ ▆ ho590 ▆ ▅ ▃ ▂ ★

تلگرام مزخرف ترین شبکه اجتماعی است استاد رائفی پور این شبکه

تلگرام مزخرف ترین شبکه اجتماعی است

استاد رائفی پوراین شبکه بی اعتبار به غیر از ایران در هیچ کشور دیگری در دنیا رواج ندارد بنابراین این شبکه به نوعی ما ایرانیان را بیشتر در خودمان زندانی کرده است که حتی جلوی تاثیر جهانی که در شبکه های اینستاگرام و فیسبوک و توییتر را خواهیم داشت را گرفته است . آیا از خودتان پرسیده اید که چرا مثل اینستاگرام، توییتر و فیسبوک به هر کاربر آدرس اینترنتی مجاز از طرف تلگرام داده نمی شود که بتوان از طریق مرورگر در دسترس باشد. یا چرا هشتگ های (#) استفاده شده در این شبکه بازتاب و تاثیر مثبت ندارد.برای دانلود کلیپ و مطالعه مطلب به لینک زیر مراجعه فرمایید:
http://www.sarbazeakhar.ir/post/182
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
★▂ ▃ ▅ ▆ ho590 ▆ ▅ ▃ ▂ ★
مهربونمهربون
★▂ ▃ ▅ ▆ ho590 ▆ ▅ ▃ ▂ ★

نماهنگ 39 هفته از حمید عسکری  با موضوع هشت سال دفاع

نماهنگ 39 هفته از حمید عسکری
 با موضوع هشت سال دفاع مقدس

نماهنگ بسیار زیبای 39 هفته با موضوع هشت سال دفاع مقدس با صدای حمید عسکری در سایت سرباز آخر قابل دانلود می باشد

http://www.sarbazeakhar.ir/post/174


مشاهده همه ی 1 نظر
★▂ ▃ ▅ ▆ ho590 ▆ ▅ ▃ ▂ ★
مهربونمهربون
★▂ ▃ ▅ ▆ ho590 ▆ ▅ ▃ ▂ ★

نماهنگ 39 هفته از حمید عسکری با موضوع هشت سال دفاع

نماهنگ 39 هفته از حمید عسکری
با موضوع هشت سال دفاع مقدس

نماهنگ بسیار زیبای 39 هفته با موضوع هشت سال دفاع مقدس با صدای حمید عسکری در سایت سرباز آخر قابل دانلود می باشد

http://www.sarbazeakhar.ir/post/174


رازها و نیازها
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید