لحظه  بروز رسانی 
بهار خانوم
قاطیقاطی
بهار خانوم

یه پسر ایده آل باید خوشتیپ باشه. باید ادکلنش تلخ باشه

یه پسر ایده آل باید خوشتیپ باشه... باید ادکلنش تلخ باشه باید وقتی حسودی میکنی بغلت کنه و بگه من فق
یه پسر ایده آل باید خوشتیپ باشه...
باید ادکلنش تلخ باشه
باید وقتی حسودی میکنی بغلت کنه و بگه من فقط مال توام دیوونه
باید موقع خرید کردن چشمش دنبال نگاه تو باشه که بفهمه از چی خوشت اومده
باید وقتی خودتو لوس میکنی قند تو دلش آب بشه و ببوستت
وقتی دستاشو میگیری چند لحظه یبار دستاتو فشار بده که بفهمی حواسش بهت هست
یه پسر ایده آل در جواب دوست دارم نمیگه منم همینطور میگه منم عاشقتم
یه پسر ایده آل بغلش باید بوی آرامش بده نه هوس
وقتی میبینتت اول لپتو میبوسه
یه پسر ایده آل با تمام وجود دوست داره
یه پسر ایده آل باید مــــــــــــــــــرد باشه

مشاهده همه ی 1 نظر
بهار خانوم
قاطیقاطی
بهار خانوم

↫ ✘ ی دخترایی هستن #مغرورن. ✘ ↬ زود #عصبی میشن. ✘ ✘ ↬  سرشون

↫ ✘ ی دخترایی هستن #مغرورن... ✘ ↬ زود #عصبی میشن... ✘ ✘ ↬ سرشون تولاک خودشونه... ✘ ↬ تا ی چیزی م
↫ ✘ ی دخترایی هستن #مغرورن... ✘ ↬
زود #عصبی میشن... ✘ ✘ ↬ 
سرشون تولاک خودشونه... ✘ ↬
تا ی چیزی میگی تند تند جواب میدن... #لجبازن... ✘ ↬
اینارواذیت نکنین اینا سراسر #احساسن... ✘ ↬
یه دخترایی هستن وقتی از عشقشون و رفیقشون ناراحتن میگن #مهم_نیست در صورتی که درونشون داره#آتیش میگیره.. ✘ ↬ .
اینا رو اذیت نکنین اینا سراسر عشقن... ✘ ↬
اینا همونایین که یواشکی عاشق شدن اما نگفتن به کسی.. ✘ ↬ .
اینا همونایین که فقط ی جا آروم میشن اونم تو بغل #رفیقشون و #عشقشونه... ✘ ↬
اینا حسود میشن فقط واسه #عشقش و #رفقاشون... ✘ ↬
اینا جون میدن واسه دوستاشون... ✘ ↬
اینا همونایین که با آهنگ غمگین گریه میکنن ... ✘ ↬
اینا یه وقتایی میگن خوابم میاد اما تا صبح اهنگ گوش میدن و 

مشاهده همه ی 2 نظر
(¯`°•.¸~*Hoji*~¸.•°´¯)
شادشاد
(¯`°•.¸~*Hoji*~¸.•°´¯)

این  پسرایی كه ته ریش دارن اینایی كه باشگاه

30964746430322282080.jpg


این  پسرایی كه ته ریش دارن

اینایی كه باشگاه نرفتن و هزار تا قرص و آمپول نزدن

اینایی كه زیر ابرو بر نداشتن

اینایی كه قدشون نه خیلی بلنده نه كوتاه

اینایی كه موهاشون نه بلنده نه بلوند

اینایی كه واسه جلب توجه دخترا تو خیابووون هزارتا دلقك بازی در نمیارن

اینایی كه وقتی كه تو كوچه تاریك دختر از روبرو بیاد سرشونو پایین میندازن

تا دختره احساس آرامش كنه

اینایی كه تو تاكسی جمع میشینن تا دختره راحت باشه

اینایی كه تك پرن

:. به خاطر سلامتیشون لایک کن

مشاهده همه ی 85 نظر
(¯`°•.¸~*Hoji*~¸.•°´¯)
شادشاد
(¯`°•.¸~*Hoji*~¸.•°´¯)

پـــــســر بــایــد بــاشــی تــا بــفــهمــی پــول گــرفــتــنــ ازپــدر چــقــدرســخـپـــــســر بــایــد بــاشــی تــا بــفــهمــی پــول گــرفــتــنــ ازپــدر
چــقــدرســخــتــه ...

پــســر بــایــد بــاشــی تــابــفــهــمــی 2ســال

تــنــهــای تــنــهــا غــربــتـــِ ســربــازی کــشــیــدنــ چــقــدرسـخـتـه...

پــســربــایــد بــاشــی تــابــفــهــمــی دلــهــره ی شــغــل آیــنــده

داشــتــنــ چــقــدرســخــتــه ...

پــســربــایــدبــاشــی تــابــفــهــمــی از

دســتــ دادنِ عــشــقــتــ بــخــاطــرپــول چــقــدر ســخــتــه ...

پــســربــایــد بــاشــی تابــفــهــمــی بــوق زدن پــشــتــِ مــاشــیــنِ

عــروسِ عــشــقـــتـــ چـــه حــالــی داره ...

پــســربــایــد بــاشــی تــابــفــهــمــی خــوردنِ

بــُغــض بــرای ایــنــکـــه مــســخــرتـــ نــکــنـــن کـــه داره گــریــه

میـــکــنــه چــــــــقــــــدر ســــخـــــتـــــه ...

"لآیــْڪْ بـــِـزَטּ✿✿ ڪامِنْت بــِذ ـآ އ✿✿

مشاهده همه ی 14 نظر
(¯`°•.¸~*Hoji*~¸.•°´¯)
شادشاد
(¯`°•.¸~*Hoji*~¸.•°´¯)

اثر لب های هر کس منحصر به فرده .


اثر لب های هر کس منحصر به فرده ...مثل اثر انگشتـــ ... !

مشاهده همه ی 11 نظر
(¯`°•.¸~*Hoji*~¸.•°´¯)
شادشاد
(¯`°•.¸~*Hoji*~¸.•°´¯)

نه زیبایم ، نه مهـرباלּ. نه عـاشق !!!! فرارﮮ ازنه زیبایم ، نه مهـرباלּ.. نه عـاشق !!!!


فرارﮮ از בختراלּ آهـלּ پرست و پسراלּ مانکـלּ پرست...


فقط براﮮ خوבم هستم...


خوבه خوבم !


مال خوבم !


صبورم و عجول!!!


سنگیـלּ...سرگرבاלּ...مغــرور...قـانع...


با یک پیچیدگـﮯ ساבه و مقـבار بی حوصلگـﮯ زیاב!!!


و براﮮ تویـﮯ که چهره را می پرستـﮯ نه سیرت آבمـﮯ را ؛


هیچ نـבارم.. راهت را بگیــر و بـــــــرو.


حوالـﮯ בلِ ما توقف ✗ممنــــوع ✗ استــ ...

مشاهده همه ی 4 نظر
(¯`°•.¸~*Hoji*~¸.•°´¯)
شادشاد
(¯`°•.¸~*Hoji*~¸.•°´¯)

سلامتی سربازی که دوس دخترش عروس شد. سلامتی سربازی ک


سلامتی سربازی که دوس دخترش عروس شد...
سلامتی سربازی ک ۵۵دقیقه تو صف ایستاد تا ۱دقیقه صدا عشقشو بشنوه ولی چیزی نشنید جز:
"مشترک مورد نظر در حال مکالمه میباشد"
سلامتی سربازای بی ملاقاتی
سلامتی اشکایی که از دوری عشقشون و خانوادشون میریزن
سلامتی بیخبریاشون از خیلی جاها
سلامتی پدر مادراشون که چشم براهشونن
سلامتی اونایی که رفتن سربازی عشقشونم رفت با یکی دیگه
سلامتی سربازایی که تو خدمت هم خرج خانواده میدن'

مشاهده همه ی 5 نظر
(¯`°•.¸~*Hoji*~¸.•°´¯)
شادشاد
(¯`°•.¸~*Hoji*~¸.•°´¯)

تمرین کنید فردا میپرسم ازتون : ﭼﯿﭙﺲ ﭼﺴﺐ ﺳﺲ

تمرین کنید فردا میپرسم ازتون :
ﭼﯿﭙﺲ ﭼﺴﺐ ﺳﺲ
ﻟﻮﻟﻪ ﺭﻭ ﻟﻮﻟﻪ
ﯾﻪ ﯾﻮﯾﻮﯼِ ﯾﻪ ﯾﻮﺭﻭﯾﯽ
ﺁﺏ ﻟﻴﻤﻮ ﺁﺏ ﺁﺑﻠﻴﻤﻮ ﺁﺏ ﺁﻟﺒﺎﻟﻮ
ﺳﻪ ﺷﯿﺸﻪ ﺷﯿﺮ ﺳﻪ ﺳﯿﺮ ﺳﺮﺷﯿﺮ
ﭼﻪ ﮊﺳﺖ ﺯﺷﺘﯽ
ﺷﻴﺦ ﺷﻤﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺷﺨﺺ ﺷﺎخصی ﺑﻮﺩ
ﺳﭙﺮ ﺟﻠﻮ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻋﻘﺒﯽ ﺧﻮﺭﺩ ﺑﻪ ﺳﭙﺮ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺟﻠﻮﯾﯽ
ﮐﺎﻧﺎﻝ ﮐﻮﻟﺮ ﺗﺎﻻﺭ ﺗﻮﻧﻞ
:D

مشاهده همه ی 9 نظر
(¯`°•.¸~*Hoji*~¸.•°´¯)
شادشاد
(¯`°•.¸~*Hoji*~¸.•°´¯)

ﺍﻭﻝ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ : ﺗﻮ ﺩﯾﮕﻪ ﺍﻭﻣﺪﯼ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﯽ ﻫﺮ ﻏﻠﻄﯽ ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ

ﺍﻭﻝ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ : ﺗﻮ ﺩﯾﮕﻪ ﺍﻭﻣﺪﯼ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﯽ ﻫﺮ ﻏﻠﻄﯽ ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ﺑﮑﻨﯽ !
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ : ﺗﻮ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺍﯼ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻏﻠﻄﯽ ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ﺑﮑﻨﯽ !
ﺳﺮﺑﺎﺯﯼ : ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺩﯾﮕﻪ ﺧﻮﻧﻪ ﯼ ﺧﻮﺩﺕ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻏﻠﻄﯽ ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ﺑﮑﻨﯽ !
ﻣﺠﺮﺩﯼ : ﺗﻮ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﭽﻪ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻏﻠﻄﯽ ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ﺑﮑﻨﯽ !
ﻣﺘﺎﻫﻠﯽ : ﺗﻮ ﺩﯾﮕﻪ ﻣﺠﺮﺩ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻏﻠﻄﯽ ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ﺑﮑﻨﯽ!
ﭘﯿﺮﯼ : ﺗﻮ ﺩﯾﮕﻪ ﭘﺎﺕ ﻟﺐ ﮔﻮﺭﻩ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﯽ ﻫﺮ ﻏﻠﻄﯽ ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ﺑﮑﻨﯽ !
ﺍﯼ ﺑﺎﺑﺎ ﻣﻦ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻏﻠﻄﯽ ﻧﺘﻮﻧﺴﺘﻢ ﺑﮑﻨﻢ :|

مشاهده همه ی 4 نظر