لحظه  بروز رسانی 
ܓ✿▒ M O H A M A D ▒ܓ✿
ܓ✿▒ M O H A M A D ▒ܓ✿

باز نشر کن دوست عزیز شاید فرجی شد

69b9fd528563308572d9e12a6b872a52-425

باز نشر کن دوست عزیز شاید فرجی شد

مشاهده همه ی 14 نظر
homa kzr
قبراققبراق
homa kzr

عیب نداره که " تنهایی   "  عیب نداره که شبا بدون


عیب نداره که " تنهایی
   " 

عیب نداره که شبا بدون " شب بخیر " می خوابی   ... 
 

عیب نداره که جمله ی "دوستت دارم " رو نمیشنوی   ... 
 

عیب نداره که دلش دیگه برات " تنگ " نمیشه   ... 
 

عیب نداره حرفاتو باید تو تختت با " خودت " بزنی ... 

عیب نداره زیر بارون بدون  ، باید " تنها " خیس شی ... 

عیب نداره که کسی نیست " درد " هاتو بهش بگی ...

عیب نداره گلم ، " خدا بزرگه " اونم تنهاست ،
مشاهده همه ی 6 نظر
homa kzr
قبراققبراق
homa kzr

I swear by the quiet silence of your paper house,I swear by the quiet silence of your paper house, I know your dreams are as beautiful as my fancies believable. You've got the mystic believe of love from my silence.

I've got the final point of belief from your silence. Maybe it's not possible to feel that the words we say about the paper world we've made are hearable. But we can start to paint the gray branches of the paper trees green. I know painting, you know painting too. So why don't you start? When I was a child, I didn't have any water color. I used to go to little garden near stream and cut all the color flowers and paint. If we search the paper garden near paper house for a short time, there have to be flowers to paint our believes the red color of love
 
 
 

اینم ترجمه به فارسی

به سکوت آرام خانه کاغذی ات قسم که می دانم رویاهای تو به زیبایی خیالات من باورکردنی است. تو از سکوت من به باور عرفانی عشق رسیده ای. من از سکوت تو به نقطه نهایی ایمان رسیده ام. شاید نتوان درک کرد که گفته های ما از آن دنیای کاغذی که ساخته ایم، شنیدنی است. ولی می شود دست به کار شد و رنگ سبز به شاخه های خاکستری درختهای کاغذی کشید. من که نقاشی کردن می دانم. تو هم که نقاشی کردن می دانی. پس چرا دست به کار نمی شوی؟ وقتی بچه بودم، برایم آبرنگ نمی خریدند. می رفتم سراغ باغچه کنار رودخانه هر چه گلهای رنگی بود می چیدم و نقاشی می کردم. اگر کمی در باغ کاغذی کنار خانه کاغذی مان جستجو کنیم حتماً گلهای کاغذی دارد که رنگ قرمز عشق به باورهایمان بکشیم.


مشاهده همه ی 10 نظر