شبکه هنرمندان مردمیHonarbook.ir
خوشحالخوشحال
شبکه هنرمندان مردمیHonarbook.ir

شبکه سه سیما در ماه اسفند در حال تولید مسابقه ی

http://files.facenama.com/i/attachments/1/1487336729626323_large.jpg
شبکه سه سیما در ماه اسفند در حال تولید مسابقه ی زمانی برای خندیدن است که نوروز 96 پخش خواهد شد. محل ضبط در تهران است. افرادی که میخواهند بعنوان تماشاگر در این برنامه باشند با شماره 09021727950 یا 09190909778 بصورت تلفنی یا تلگرامی در ارتباط باشند.
افرادی هم که میخواهند بعنوان شرکت کننده در رقابت باشند باید یک ویدئو یک دقیقه ای از هنر خود را به سایت شبکه سه در قسمت مسابقه زمانی برای خندیدن بفرستند تا پس از تایید داوران در برنامه بیایند.

لینک ارسال ویدئو :
http://www.tv3.ir/program/details/11486
موضوعات مسابقه طنز نمایشی : ( استندآپ کمدی، نمایش طنز دو یا چند نفره، شعر طنز، خوانندگی طنز، نمایش طنز بدون کلام، نمایش طنز با عروسک، نمایش عروسکی طنز و غیره) بصورت انفرادی یا گروهی
برای اطلاعات بیشتر به کانال ما در تلگرام به آی دی khandidan3@ سر بزنید و یا به شماره تلفن پیغام بدید.
لینک آدرس کانال تلگرام :
https://t.me/khandidan3


برای مشاهده کانال تلگرام اینجا کلیک نمایید

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
شبکه هنرمندان مردمیHonarbook.ir
خوشحالخوشحال
شبکه هنرمندان مردمیHonarbook.ir

شبکه سه سیما در ماه اسفند در حال تولید مسابقه ی

http://files.facenama.com/i/attachments/1/1487336729626323_large.jpg
شبکه سه سیما در ماه اسفند در حال تولید مسابقه ی زمانی برای خندیدن است که نوروز 96 پخش خواهد شد. محل ضبط در تهران است. افرادی که میخواهند بعنوان تماشاگر در این برنامه باشند با شماره 09021727950 یا 09190909778 بصورت تلفنی یا تلگرامی در ارتباط باشند.
افرادی هم که میخواهند بعنوان شرکت کننده در رقابت باشند باید یک ویدئو یک دقیقه ای از هنر خود را به سایت شبکه سه در قسمت مسابقه زمانی برای خندیدن بفرستند تا پس از تایید داوران در برنامه بیایند.

لینک ارسال ویدئو :
http://www.tv3.ir/program/details/11486
موضوعات مسابقه طنز نمایشی : ( استندآپ کمدی، نمایش طنز دو یا چند نفره، شعر طنز، خوانندگی طنز، نمایش طنز بدون کلام، نمایش طنز با عروسک، نمایش عروسکی طنز و غیره) بصورت انفرادی یا گروهی
برای اطلاعات بیشتر به کانال ما در تلگرام به آی دی khandidan3@ سر بزنید و یا به شماره تلفن پیغام بدید.
لینک آدرس کانال تلگرام :
https://t.me/khandidan3


برای مشاهده کانال تلگرام اینجا کلیک نمایید

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
شبکه هنرمندان مردمیHonarbook.ir
خوشحالخوشحال
شبکه هنرمندان مردمیHonarbook.ir

شبکه سه سیما در ماه اسفند در حال تولید مسابقه ی

http://files.facenama.com/i/attachments/1/1487336729626323_large.jpg
شبکه سه سیما در ماه اسفند در حال تولید مسابقه ی زمانی برای خندیدن است که نوروز 96 پخش خواهد شد. محل ضبط در تهران است. افرادی که میخواهند بعنوان تماشاگر در این برنامه باشند با شماره 09021727950 یا 09190909778 بصورت تلفنی یا تلگرامی در ارتباط باشند.
افرادی هم که میخواهند بعنوان شرکت کننده در رقابت باشند باید یک ویدئو یک دقیقه ای از هنر خود را به سایت شبکه سه در قسمت مسابقه زمانی برای خندیدن بفرستند تا پس از تایید داوران در برنامه بیایند.

لینک ارسال ویدئو :
http://www.tv3.ir/program/details/11486
موضوعات مسابقه طنز نمایشی : ( استندآپ کمدی، نمایش طنز دو یا چند نفره، شعر طنز، خوانندگی طنز، نمایش طنز بدون کلام، نمایش طنز با عروسک، نمایش عروسکی طنز و غیره) بصورت انفرادی یا گروهی
برای اطلاعات بیشتر به کانال ما در تلگرام به آی دی khandidan3@ سر بزنید و یا به شماره تلفن پیغام بدید.
لینک آدرس کانال تلگرام :
https://t.me/khandidan3


برای مشاهده کانال تلگرام اینجا کلیک نمایید

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
شبکه هنرمندان مردمیHonarbook.ir
خوشحالخوشحال
شبکه هنرمندان مردمیHonarbook.ir

شبکه سه سیما در ماه اسفند در حال تولید مسابقه ی

http://files.facenama.com/i/attachments/1/1487336729626323_large.jpg
شبکه سه سیما در ماه اسفند در حال تولید مسابقه ی زمانی برای خندیدن است که نوروز 96 پخش خواهد شد. محل ضبط در تهران است. افرادی که میخواهند بعنوان تماشاگر در این برنامه باشند با شماره 09021727950 یا 09190909778 بصورت تلفنی یا تلگرامی در ارتباط باشند.
افرادی هم که میخواهند بعنوان شرکت کننده در رقابت باشند باید یک ویدئو یک دقیقه ای از هنر خود را به سایت شبکه سه در قسمت مسابقه زمانی برای خندیدن بفرستند تا پس از تایید داوران در برنامه بیایند.

لینک ارسال ویدئو :
http://www.tv3.ir/program/details/11486
موضوعات مسابقه طنز نمایشی : ( استندآپ کمدی، نمایش طنز دو یا چند نفره، شعر طنز، خوانندگی طنز، نمایش طنز بدون کلام، نمایش طنز با عروسک، نمایش عروسکی طنز و غیره) بصورت انفرادی یا گروهی
برای اطلاعات بیشتر به کانال ما در تلگرام به آی دی khandidan3@ سر بزنید و یا به شماره تلفن پیغام بدید.
لینک آدرس کانال تلگرام :
https://t.me/khandidan3


برای مشاهده کانال تلگرام اینجا کلیک نمایید

عطر سوسن
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
شبکه هنرمندان مردمیHonarbook.ir
خوشحالخوشحال
شبکه هنرمندان مردمیHonarbook.ir

شبکه سه سیما در ماه اسفند در حال تولید مسابقه ی

http://files.facenama.com/i/attachments/1/1487336729626323_large.jpg
شبکه سه سیما در ماه اسفند در حال تولید مسابقه ی زمانی برای خندیدن است که نوروز 96 پخش خواهد شد. محل ضبط در تهران است. افرادی که میخواهند بعنوان تماشاگر در این برنامه باشند با شماره 09021727950 یا 09190909778 بصورت تلفنی یا تلگرامی در ارتباط باشند.
افرادی هم که میخواهند بعنوان شرکت کننده در رقابت باشند باید یک ویدئو یک دقیقه ای از هنر خود را به سایت شبکه سه در قسمت مسابقه زمانی برای خندیدن بفرستند تا پس از تایید داوران در برنامه بیایند.

لینک ارسال ویدئو :
http://www.tv3.ir/program/details/11486
موضوعات مسابقه طنز نمایشی : ( استندآپ کمدی، نمایش طنز دو یا چند نفره، شعر طنز، خوانندگی طنز، نمایش طنز بدون کلام، نمایش طنز با عروسک، نمایش عروسکی طنز و غیره) بصورت انفرادی یا گروهی
برای اطلاعات بیشتر به کانال ما در تلگرام به آی دی khandidan3@ سر بزنید و یا به شماره تلفن پیغام بدید.
لینک آدرس کانال تلگرام :
https://t.me/khandidan3


برای مشاهده کانال تلگرام اینجا کلیک نمایید

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
شبکه هنرمندان مردمیHonarbook.ir
خوشحالخوشحال
شبکه هنرمندان مردمیHonarbook.ir

شبکه سه سیما در ماه اسفند در حال تولید مسابقه ی

http://files.facenama.com/i/attachments/1/1487336729626323_large.jpg
شبکه سه سیما در ماه اسفند در حال تولید مسابقه ی زمانی برای خندیدن است که نوروز 96 پخش خواهد شد. محل ضبط در تهران است. افرادی که میخواهند بعنوان تماشاگر در این برنامه باشند با شماره 09021727950 یا 09190909778 بصورت تلفنی یا تلگرامی در ارتباط باشند.
افرادی هم که میخواهند بعنوان شرکت کننده در رقابت باشند باید یک ویدئو یک دقیقه ای از هنر خود را به سایت شبکه سه در قسمت مسابقه زمانی برای خندیدن بفرستند تا پس از تایید داوران در برنامه بیایند.

لینک ارسال ویدئو :
http://www.tv3.ir/program/details/11486
موضوعات مسابقه طنز نمایشی : ( استندآپ کمدی، نمایش طنز دو یا چند نفره، شعر طنز، خوانندگی طنز، نمایش طنز بدون کلام، نمایش طنز با عروسک، نمایش عروسکی طنز و غیره) بصورت انفرادی یا گروهی
برای اطلاعات بیشتر به کانال ما در تلگرام به آی دی khandidan3@ سر بزنید و یا به شماره تلفن پیغام بدید.
لینک آدرس کانال تلگرام :
https://t.me/khandidan3


برای مشاهده کانال تلگرام اینجا کلیک نمایید

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
شبکه هنرمندان مردمیHonarbook.ir
خوشحالخوشحال
شبکه هنرمندان مردمیHonarbook.ir

شبکه سه سیما در ماه اسفند در حال تولید مسابقه ی

http://files.facenama.com/i/attachments/1/1487336729626323_large.jpg
شبکه سه سیما در ماه اسفند در حال تولید مسابقه ی زمانی برای خندیدن است که نوروز 96 پخش خواهد شد. محل ضبط در تهران است. افرادی که میخواهند بعنوان تماشاگر در این برنامه باشند با شماره 09021727950 یا 09190909778 بصورت تلفنی یا تلگرامی در ارتباط باشند.
افرادی هم که میخواهند بعنوان شرکت کننده در رقابت باشند باید یک ویدئو یک دقیقه ای از هنر خود را به سایت شبکه سه در قسمت مسابقه زمانی برای خندیدن بفرستند تا پس از تایید داوران در برنامه بیایند.

لینک ارسال ویدئو :
http://www.tv3.ir/program/details/11486
موضوعات مسابقه طنز نمایشی : ( استندآپ کمدی، نمایش طنز دو یا چند نفره، شعر طنز، خوانندگی طنز، نمایش طنز بدون کلام، نمایش طنز با عروسک، نمایش عروسکی طنز و غیره) بصورت انفرادی یا گروهی
برای اطلاعات بیشتر به کانال ما در تلگرام به آی دی khandidan3@ سر بزنید و یا به شماره تلفن پیغام بدید.
لینک آدرس کانال تلگرام :
https://t.me/khandidan3


برای مشاهده کانال تلگرام اینجا کلیک نمایید

عطر سوسن
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
شبکه هنرمندان مردمیHonarbook.ir
خوشحالخوشحال
شبکه هنرمندان مردمیHonarbook.ir

شبکه سه سیما در ماه اسفند در حال تولید مسابقه ی

http://files.facenama.com/i/attachments/1/1487336729626323_large.jpg
شبکه سه سیما در ماه اسفند در حال تولید مسابقه ی زمانی برای خندیدن است که نوروز 96 پخش خواهد شد. محل ضبط در تهران است. افرادی که میخواهند بعنوان تماشاگر در این برنامه باشند با شماره 09021727950 یا 09190909778 بصورت تلفنی یا تلگرامی در ارتباط باشند.
افرادی هم که میخواهند بعنوان شرکت کننده در رقابت باشند باید یک ویدئو یک دقیقه ای از هنر خود را به سایت شبکه سه در قسمت مسابقه زمانی برای خندیدن بفرستند تا پس از تایید داوران در برنامه بیایند.

لینک ارسال ویدئو :
http://www.tv3.ir/program/details/11486
موضوعات مسابقه طنز نمایشی : ( استندآپ کمدی، نمایش طنز دو یا چند نفره، شعر طنز، خوانندگی طنز، نمایش طنز بدون کلام، نمایش طنز با عروسک، نمایش عروسکی طنز و غیره) بصورت انفرادی یا گروهی
برای اطلاعات بیشتر به کانال ما در تلگرام به آی دی khandidan3@ سر بزنید و یا به شماره تلفن پیغام بدید.
لینک آدرس کانال تلگرام :
https://t.me/khandidan3


برای مشاهده کانال تلگرام اینجا کلیک نمایید

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
شبکه هنرمندان مردمیHonarbook.ir
خوشحالخوشحال
شبکه هنرمندان مردمیHonarbook.ir

شبکه سه سیما در ماه اسفند در حال تولید مسابقه ی

http://files.facenama.com/i/attachments/1/1487336729626323_large.jpg
شبکه سه سیما در ماه اسفند در حال تولید مسابقه ی زمانی برای خندیدن است که نوروز 96 پخش خواهد شد. محل ضبط در تهران است. افرادی که میخواهند بعنوان تماشاگر در این برنامه باشند با شماره 09021727950 یا 09190909778 بصورت تلفنی یا تلگرامی در ارتباط باشند.
افرادی هم که میخواهند بعنوان شرکت کننده در رقابت باشند باید یک ویدئو یک دقیقه ای از هنر خود را به سایت شبکه سه در قسمت مسابقه زمانی برای خندیدن بفرستند تا پس از تایید داوران در برنامه بیایند.

لینک ارسال ویدئو :
http://www.tv3.ir/program/details/11486
موضوعات مسابقه طنز نمایشی : ( استندآپ کمدی، نمایش طنز دو یا چند نفره، شعر طنز، خوانندگی طنز، نمایش طنز بدون کلام، نمایش طنز با عروسک، نمایش عروسکی طنز و غیره) بصورت انفرادی یا گروهی
برای اطلاعات بیشتر به کانال ما در تلگرام به آی دی khandidan3@ سر بزنید و یا به شماره تلفن پیغام بدید.
لینک آدرس کانال تلگرام :
https://t.me/khandidan3


برای مشاهده کانال تلگرام اینجا کلیک نمایید

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
شبکه هنرمندان مردمیHonarbook.ir
خوشحالخوشحال
شبکه هنرمندان مردمیHonarbook.ir

شبکه سه سیما در ماه اسفند در حال تولید مسابقه ی

http://files.facenama.com/i/attachments/1/1487336729626323_large.jpg
شبکه سه سیما در ماه اسفند در حال تولید مسابقه ی زمانی برای خندیدن است که نوروز 96 پخش خواهد شد. محل ضبط در تهران است. افرادی که میخواهند بعنوان تماشاگر در این برنامه باشند با شماره 09021727950 یا 09190909778 بصورت تلفنی یا تلگرامی در ارتباط باشند.
افرادی هم که میخواهند بعنوان شرکت کننده در رقابت باشند باید یک ویدئو یک دقیقه ای از هنر خود را به سایت شبکه سه در قسمت مسابقه زمانی برای خندیدن بفرستند تا پس از تایید داوران در برنامه بیایند.

لینک ارسال ویدئو :
http://www.tv3.ir/program/details/11486
موضوعات مسابقه طنز نمایشی : ( استندآپ کمدی، نمایش طنز دو یا چند نفره، شعر طنز، خوانندگی طنز، نمایش طنز بدون کلام، نمایش طنز با عروسک، نمایش عروسکی طنز و غیره) بصورت انفرادی یا گروهی
برای اطلاعات بیشتر به کانال ما در تلگرام به آی دی khandidan3@ سر بزنید و یا به شماره تلفن پیغام بدید.
لینک آدرس کانال تلگرام :
https://t.me/khandidan3


برای مشاهده کانال تلگرام اینجا کلیک نمایید

بزن باران
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید