لحظه  بروز رسانی 
پویان
مو قشنگمو قشنگ
پویان

با تمام غــــرور پسرانه ام مینویسم: گاهی دلـــــم برای صدای دخترانه

با تمام غــــرور پسرانه ام مینویسم:

گاهی دلـــــم برای صدای دخترانه ات،

"عزیزم" گفتـــــن هایت

تنگــــــ میشود...!!!

 

مشاهده همه ی 5 نظر