افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
به گروه خودتون خوش اومدید..


❤️✨زندگی حکایت
قدیمی کوهستان است

صدا میکنی و میشنوی

❤️✨پس به نیکی صدا کن

تا به نیکی

به تو پاسخ دهد...!!!

بروز رسانی 
azize
azize

گفتی مرا به خنده
خوش باد روزگارت

کس بی‌تو خوش نباشد
رو قصه دگر کن

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
azize
azize

شده دلتنگ شوی، فاصله فرسنگ شود

یاد شیرین کسی تیشه ی هرسنگ شود

شده با بغض ترک خورده سلامی بکنی

او جوابی ندهد، ثانیه ها هنگ شود

شده شاعر بشوی شعر و غزل تب بکند

قافیه، وزن و عَروضش، همگی لنگ شود ؟

یا در اندیشه دیروز به فردا برسی

ناگهان دیر و زمان قصه ی دل تنگ شود

شده در ساعت محکوم به دیوار اتاق

چشم در چشم، گِره، زل بزنی آمدنش زنگ شود

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
azize
azize

شهر خامـوش است ، گویی یک نفـر بیدار نیست
هـمـدم تنـهـایی ام ، جـز آتـش و سـیگـار نیست
وای ! یعنی چشمهایم باز کم سو تر شده است ؟
هـر طـرف رو می کنـم ، جـز روزگـارِ تار نیست !
ابـتـدا تـا انـتـهـایـم ، بـوی حـســرت مـی دهـد
قـصـه ای لـبــریـز دردم ، حـاجـت انـکــار نیـست
مـرد ، بـایـد غـصـه را در سـیـنـه زنـدانـی کـنـد
ناله و فـریـاد ، رسـم عـاشـق غـمـخـوار نیست
ریـشـه ی عشـق مـرا ، گلـدان دنیـا کـوچـک است
جـای ایـن گـل ، تنـگـنــای عـالـم پُـر خـار نیست
خـانـمـان سـوزی ، ولـی در خـلـوتِ شـبـهای مـن
غـیـرِ تصـویـر تـو ، در آیـیـنـه ی پنـدار نیست
واژه واژه ، عـشـق را در یـک غـزل پیـچـیـده ام
آتـشـی در زیـر خاکـستر ، چـنیـن گـلـنـار نیـست
بـوی شـعـر از خـانـه ی هـمـسایـه مـی آیـد ، ولـی
هیچکس در شاعری، اینگونه خوش گفتار نیست
محمد_رضا_جنتی

مشاهده همه ی 3 نظر