لحظه  بروز رسانی 
♥محمدپارسا پسر شیطونه ی روزگاااران قدیم♥
خوشتیپخوشتیپ
♥محمدپارسا پسر شیطونه ی روزگاااران قدیم♥

دارابگرد نخستین پایتخت ساسانیان و نام یکی از پنج ایالت پارس

دارابگرد نخستین پایتخت ساسانیان و نام یکی از پنج ایالت پارس در ایران قدیم بوده‌است. به آن داراگِرد یا 'دارابجرد نیز گفته می‌شده‌است.[۱]

در مجموعه چند جلدی دانشنامه جهان اسلام (جلد۱۶، ص ۶۶۴) در خصوص توابع داراب گرد آمده‌است: «دارابگرد، کوره و شهری قدیمی و یکی از پنج کوره ایالت فارس بود که بخشی از نواحی میانی، جنوب و جنوب شرقی استان فارس کنونی یعنی کمابیش محدوده شهرستان‌های داراب، زرین دشت، فسا، جهرم، استهبان، نیریز و لارستان را را شامل می‌شد.»

در خصوص مرزهای دریایی دارابگرد، در فصلنامه تاریخ اسلام (سال هشتم، شماره مسلسل ۲۹، ص ۳۳–۶۵ بنادر ایرانی خلیج فارس در قرون میانی اسلام) صراحتاً آمده‌است که شرقی‌ترین سواحل فارس از آن کوره دارابجرد بود که در مجاورت کرمان قرار داشت و دو شهر «لار» و «سورو» از بنادر دارابگرد در قرون میانی اسلامی معرفی شده‌اند.

در کتاب «فرهنگ واژه‌های فارسی در زبان عربی» تألیف شوشتری نیز شهر هرمزد کهنه (حوالی میناب) از بنادر بزرگ داراب نامیده شده‌است.

دونالد ویتکم در مقاله خویش در کتاب «تاریخ خلیج فارس از قدیم‌ترین دوران تا کنون» می‌نویسد: «دارابگرد از کرانه‌های خلیج فارس تا کوه‌های بلند و فلات ایران ادامه می‌یافت.»دارابگرد در تاریخ


نگاره‌ای از شهر دارابگرد و دژ دارابگرد و موقعیت آن از کتاب «سفر در ایران» اثر پاسکال کوست در میان سال‌های ۱۸۴۰ تا ۱۸۴۲برشی از بالا از موقعیت شهر دارابگرد و دژ دارابگرد از کتاب «سفر در ایران» اثر پاسکال کوست در میان سال‌های ۱۸۴۰ تا ۱۸۴۲

در فاصله ۶ کیلومتری شهرستان داراب آثار شهر کهن دارابگرد نخستین پایتخت سلسله ساسانیان و یکی از قدیمی‌ترین شهرهای ایران باستان قرار دارد. این شهر که قدمت آن به عصر هخامنشیان می‌رسد. پیرامون شهر حصار مخروطی عظیمی از گل رس و سنگ و ملات آهک ساخته شده که ارتفاع آن به بیش از۱۰ متر می‌رسد این دیوار در طول زمان دچار فرسایش شده و ارتفاع آن اکنون به حدود ۷ متر می‌رسد وجود ماده چسبنده‌ای درمیان ملاط و گل به کار رفته در دیوار سبب شده با گذشت بیش از ۲۶۰۰ سال این دیوار با تخریب کم پابرجا و استوار باقی بماند. پشت دیوار خندق بزرکی برای حفاظت بیشتر از شهر ایجاد نموده بودند که دسترسی به شهر را در مواقع خطر بسیار مشکل می‌کرده‌است. عمق این خندق بیش از ۱۰ متر و عرض آن حدود۵۰ متر بوده‌است که این قسمت نیز دچار فرسایش شده‌است این خندق پیوسته مملو از آب بوده و به گفته مورخین متقدم در آن گیاهانی بوده که به دور پای افرادی که وارد خندق می‌شده‌اند می‌پیچیده ومانع از شنا کردن آن‌ها می‌شده‌است آب مورد نیاز خندق از رودخانه‌های اطراف از جمله رود بال تأمین می‌شده‌است.

شهر باستانی و کهن داراب‌گرد از بناهای متعلق به عهد هخامنشیان، با قدمتی حدود ۲۵۰۰ سال است. دارابگرد دارای معماری خاص آن دوران به صورت مدور و با تأثیر از اردوگاه‌های نظامی حکومت آشور بنا شده و بنا به مقتضیات زمانه محصور در دیواره‌ای سراسر گلی به طول تقریبی ۶۴۰۰ متر دارای برجک و بارو، دروازه‌ها و پل‌های متحرک بوده و کانالی پر از آب به عرض متوسط ۳۰ متر و عمق ۴ الی ۵ متر آن را احاطه می‌کرده و شعاع آن برابر با ۱۰۲۰ متر و دارای مساحت اندکی بیش از ۳۲ کیلومتر مربع بوده‌است.

داراب‌گرد در شاهنامه
مطابق روایات افسانه‌ای آنچنان که در منابع متعدد از جمله تاریخ طبری و شاهنامه فردوسی آمده بنای شهر، توسط داراب از نوادگان اسفندیار پهلوان نامدار شاهنامه انجام گردیده‌است. با مطابقت تاریخ افسانه‌ای با تاریخ واقعی، احداث دارابگرد توسط داریوش یکم (۵۲۲ تا ۴۸۶ قبل از میلاد) یا داریوش دوم پسر اردشیر اول (۴۲۴ تا ۴۰۴ قبل از میلاد) صورت گرفته‌است. در قرون اخیر مطابق کاوش‌ها و تحقیقات باستان‌شناسی توسط ایران شناسانی نظیر گیرشمن احداث دارابگرد را به زمان اشکانیان مربوط دانسته‌اند که با تلفیق آنچه در متون قدیمی در مورد احداث این شهر آمده و در نظر گرفتن نظریات گیرشمن[۲] می‌توان پنداشت نطفه اولیه شهر به صورت پادگان نظامی و شهری کوچک، در زمان هخامنشیان به وجود آمده ولی در دوران اشکانیان گسترش یافته و با احداث تأسیسات جدید به صورت شهری بزرگ و پررونق درآمده باشد.

کوره یا استان داراب‌گرد در دوره ساسانی

اما اوج اهمیت و رونق داراب‌گرد به دوران ساسانیان مربوط می‌گردد. در اواخر عهد اشکانی به هنگام پادشاهی اردوان پنجم، حکمران داراب‌گرد اردشیر بابکان بود که کار خود را از این شهر آغاز نمود و سر به شورش برداشت و سرانجام با شکست اردوان عنوان پادشاهی یافت و شاهنشاهی ساسانی را بنیان نهاد. در زمان ساسانیان امپراطوری پهناور ایران به چهار ایالت مهم تقسیم شده بود که در راس هر ایالت یک سپهبد قرار داشت. این ایالات عبارت بودند از:

ایالت خاور خراسان، شامل نیشابور، هرات، مرو و … حاکم این ایالت را سپهبد خراسان می‌گفتند.
ایالت اپاختر شامل طبرستان، ری، قزوین، زنجان و آذربایجان که حاکم آن را سپهبد آذربایجان می‌نامیدند.
ایالت فارس و کرمان که شهرهای آن استخر، نی ریز، کازرون، فسا، دارابگرد و… بود و حاکم آن را سپهبد فارس می‌گفتند.
۴-ایالت خوروران که ۴۸ ناحیه در امتداد رودخانه فرات داشت و حاکم آن را سپهبد مغرب می‌نامیدند (تاریخ یعقوبی ص ۲۱.

چنان‌که مشخص است در این دوران ایالت فارس از تقسیمات چهارگانه شاهنشاهی به‌شمار می‌رفت و به دلیل وسعت زیاد و توجه به این مورد که از دیرباز مرکز مهم دیانت زرتشتی بود و جایگاه پادشاهان سر سلسله دودمان ساسانی به‌شمار می‌آمد، حائز اهمیت فراوان بود و بدین لحاظ از ایالات مهم کشور محسوب می‌گردید و تا مدت‌ها پایتخت پادشاهان این سلسله در آن قرار داشت. در ترجمه تاریغ یعقوبی آمده‌است: مرکز پادشاهان پارس

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
♥محمدپارسا پسر شیطونه ی روزگاااران قدیم♥
خوشتیپخوشتیپ
♥محمدپارسا پسر شیطونه ی روزگاااران قدیم♥

پنجم فرودین و روز دارابگرد به روایتی زادروز زرتشت پیامبر ایرانیان

پنجم فرودین و روز دارابگرد به روایتی زادروز زرتشت پیامبر ایرانیان این روز را گرامی میداشتند و به بیرون از شهر میرفتند و جشن و پایکوبی میکردند .بعد از حمله اعراب و تغییر کردن مقدسات همه جای ایران این روز را فراموش کردند مگر اهالی دارابگرد که مومنین به زرتشت باقی مانده بودند . اما اهالی دارابگرد نیز در طول زمان ائینشان دگرگون شد اما این روز را فراموش نکردند و هنوز هم هر ساله این روز را جشن میگیرند اما ائینهای این جشن از میان رفته و به صورت مراسم سیزده بدر برگزار میشود به همت انجمن دوستداران میراث فرهنگی داراب روز پنج فروردین به عنوان روز دارابگرد نامگذاری شد .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
♥محمدپارسا پسر شیطونه ی روزگاااران قدیم♥
خوشتیپخوشتیپ
♥محمدپارسا پسر شیطونه ی روزگاااران قدیم♥

در چنین روزی برای خودم زندگی سرشاز از شادی آرزو می

در چنین روزی برای خودم زندگی سرشاز از شادی آرزو می کنم
تولدم مبارک!

------------------------------------------------------------------------------------------Today, I just want to thank God for adding another year to my life. Happy birthday to me
امروز فقط از خداوند سپاسگزارم که یک سال دیگر به زندگی ام اضافه کرد. تولدم مبارک!

---------------------------------------------------------------------------------------

امیدوارم همانطور که شمع های روی کیک تولدم را فوت کردم
در سن جدید همه مشکلاتم از بین برود

--------------------------------------------------------------------------------------------

تو یک در میلیون هستی
تو زیبا هستی
تو یک سال بزرگ تر شدی و به اندازه یک سال عاقل تر ….
هورررررا
تولدم مبارک

-----------------------------------------------------------------------------------------

پ ن:خب دوستای عزیزم سلام.همینجور که از متن های بالا مشخصه تولدمه .امروز 1/1/1399 و من در 1/1/1371 بدنیا اومدم.و امروز وارد 29سالگی شدم.سال گذشته اتفاقات خوب و بد زیاد افتاد و که بد ها چربید بر خوب ها.بگذرونیم دوس ندارم هیچ اتفاقات بد گذشته رو به یاد بیارم.دود نشدن برن هوا ولی پیوستن به خاطره ها.برا خودم ارزوی موفقیت دارم.برا خودم ارزو میکنم سال جدید رو پر از موفقیت و چیزایی که دنبالشم رو بدست بیارم مص سال های گذشته.امسال بر حسب اتفاق دوتا تولد دارم.یکی امروز یکی هم فردا که به میلادی میشه 21/3 ینی 21مارس.توو این سن تا الان از هیشکی توقع نداشتم بم تبریک بگه و توقع هم ندارم از این ب بعدش.شاید ب وقتایی دلم خاسته یکی بیاد بم تبریک بگه ولی حالا دیگه نه خودمو و خودم.اونی ک میاد بم تبریک میگه دمش گرم.و ممنونم ازش بابت تبریکش.اونی هم ک نمیاد تبریک بازم دمش گرم.اینقدر مردم دوستان مشغله فکر دارن که تولد من توووش گمه و توقع نمیره.

بازم تولدمممممممممممممممممممممممم مبارررررررررررررررررررررک

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
♥محمدپارسا پسر شیطونه ی روزگاااران قدیم♥
خوشتیپخوشتیپ
♥محمدپارسا پسر شیطونه ی روزگاااران قدیم♥

در چنین روزی برای خودم زندگی سرشاز از شادی آرزو می

در چنین روزی برای خودم زندگی سرشاز از شادی آرزو می کنم
تولدم مبارک!

------------------------------------------------------------------------------------------Today, I just want to thank God for adding another year to my life. Happy birthday to me
امروز فقط از خداوند سپاسگزارم که یک سال دیگر به زندگی ام اضافه کرد. تولدم مبارک!

---------------------------------------------------------------------------------------

امیدوارم همانطور که شمع های روی کیک تولدم را فوت کردم
در سن جدید همه مشکلاتم از بین برود

--------------------------------------------------------------------------------------------

تو یک در میلیون هستی
تو زیبا هستی
تو یک سال بزرگ تر شدی و به اندازه یک سال عاقل تر ….
هورررررا
تولدم مبارک

-----------------------------------------------------------------------------------------

پ ن:خب دوستای عزیزم سلام.همینجور که از متن های بالا مشخصه تولدمه .امروز 1/1/1399 و من در 1/1/1371 بدنیا اومدم.و امروز وارد 29سالگی شدم.سال گذشته اتفاقات خوب و بد زیاد افتاد و که بد ها چربید بر خوب ها.بگذرونیم دوس ندارم هیچ اتفاقات بد گذشته رو به یاد بیارم.دود نشدن برن هوا ولی پیوستن به خاطره ها.برا خودم ارزوی موفقیت دارم.برا خودم ارزو میکنم سال جدید رو پر از موفقیت و چیزایی که دنبالشم رو بدست بیارم مص سال های گذشته.امسال بر حسب اتفاق دوتا تولد دارم.یکی امروز یکی هم فردا که به میلادی میشه 21/3 ینی 21مارس.توو این سن تا الان از هیشکی توقع نداشتم بم تبریک بگه و توقع هم ندارم از این ب بعدش.شاید ب وقتایی دلم خاسته یکی بیاد بم تبریک بگه ولی حالا دیگه نه خودمو و خودم.اونی ک میاد بم تبریک میگه دمش گرم.و ممنونم ازش بابت تبریکش.اونی هم ک نمیاد تبریک بازم دمش گرم.اینقدر مردم دوستان مشغله فکر دارن که تولد من توووش گمه و توقع نمیره.

بازم تولدمممممممممممممممممممممممم مبارررررررررررررررررررررک

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
♥محمدپارسا پسر شیطونه ی روزگاااران قدیم♥
خوشتیپخوشتیپ
♥محمدپارسا پسر شیطونه ی روزگاااران قدیم♥

یا مقلب القلوب و الابصار یا مدبرالیل و النهار 

یا مقلب القلوب و الابصار یا مدبرالیل و النهار 

یا محول الحول و الاحوال حول حالنا الی احسن الحال 

حلول سال نو و بهار پرطراوت را که نشانه قدرت لایزال الهی 

و تجدید حیات طبیعت می باشد را به تمامی عزیزان تبریک و

تهنیت عرض کرده و سالی سرشار از برکت و معنویت را از درگاه 

خداوند متعال و سبحان برای شما عزیزان مسئلت داری

پ ن:سال 99 رسید.اول اینکه سال جدید همگیتتون مبارک

سال که رو گذراندیم سال پر از فراز و نشیب بود.اولش که سیل بود اخرشم که کروناس

و همچنانهم ادامه داره.میدونم توو دل همگیتون غم هس ناراحتی هس ولی ما نشون دادیم

صبر و تحملمون زیاده.امیدوارم سال جدید براتون بی غم بدون ناراحتی پر از پول

سال سرشار از انرژی باشه.

سال 98 یا خوب و بدش گذشت فراموش کنید.سال 99 رو خودتون بسازید.

امیدوارم این چند روز عید روتوو خونه بمونیم تا این بیماری ریشه کن بشه و همه

در سلامتی ب سر ببرند.هرچی از 98 بگیم کم گفتیم.ولی 99 با 98 باید فرق داشته باشه

سال نوو همگیتون مبارک

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Elham
Elham

گاهی نباش . خودت را بردار و کمی دورتر از

گاهی نباش ...
خودت را بردار و کمی دورتر از قافله بایست ،
وجودت را از همه ی آدم هایِ اطرافت دریغ کن ...
ببین چه کسی نبودنت را حس می کند ؟!
چه کسی حواسش به حال و احوالاتِ توست ؟!
سکوت کن و منتظر بمان و ببین کدام آدمِ با معرفتی برایِ پیدا کردنِ تو ، پس کوچه هایِ تنهایی ات را زیر و رو می کند ؟!
کدامشان نگرانت می شود ؟!
و اصلا چه کسی ، برای نگه داشتنِ تو ، به خودش زحمت می دهد ؟!
اگر نبودی و دیدی آب از آبِ روزمرِگی هایشان تکان نخورد ، تعجب نکن !
رسمِ آدم ها همین است ؛
اگر بودی که هیچ ...
اگر نبودی ، دیگران هستند !!!
این تویی که باید عاقل باشی و خودت را برایِ چنین جماعتِ بی تفاوت و بی عاطفه ای ، خرج نکنی ... !

مشاهده همه ی 3 نظر